System Microsoft Dynamics NAV 2018

Poznajcie bliżej system Microsoft Dynamics NAV 2018!

Zmieniający się rynek, coraz bardziej wymagający klienci oraz rozrastająca się konkurencja w trakcie transformacji cyfrowej, mają ogromny wpływ na strategie współczesnych firm. Tempo wprowadzania nowości technologicznych jest ogromne. Dzisiejsze innowacyjne rozwiązania nadają nowy kierunek działań na przyszłość, w której usługi mobilne, sztuczna inteligencja czy chmura obliczeniowa staną się nieodzownym elementem działań przedsiębiorstw.

Kluczowym elementem sprawnie działającej organizacji jest możliwość wglądu w rzetelne i bieżące dane z dowolnego miejsca i o każdej porze. Umożliwia to zarządzającym podejmowanie decyzji biznesowych bazując na faktach, jak również możliwość natychmiastowej reakcji w przypadku sytuacji kryzysowych.

Wznieś swoją firmę na wyższy poziom

System Microsoft Dynamics NAV 2018 jest to system ERP, który nada Twojej firmie nową wartość, integrując ze sobą każdy jej element oraz zwiększając produktywność Twojej organizacji i pracowników, dzięki zintegrowanym i nowoczesnym funkcjonalnościom. Najnowsze rozwiązanie jeszcze głębiej integruje pozostałe aplikacje Microsoft w stosunku do swoich poprzedników, takie jak Dynamics 365, PowerApps, Microsoft Flow, Office 365, a także Power BI.

System Microsoft Dynamics NAV 2018 został przystosowany do polskich wymagań dzięki zespołowi IT.integro – kluczowemu partnerowi Microsoft w Polsce.

Dynamics 365 for Sales (CRM)

Dynamics 365 for Sales – dawniej Dynamics CRM – jest całkowicie zintegrowanym z Microsoft Dynamics NAV 2018 rozwiązaniem zaprojektowanym do natychmiastowego użycia, zaraz po uruchomieniu. Połączenie się z usługą możliwe jest po wykonaniu zaledwie kilku kroków. Możliwość konfiguracji obejmuje ustawienia synchronizacji danych dwóch rozwiązań w ramach zamówień sprzedaży, zapasów oraz jednostek mar i walut.

Analiza sprawozdań finansowych – Microsoft Excel

Użytkownicy systemu Microsoft Dynamics NAV 2018, korzystający z głównych widoków dyrektora handlowego lub księgowego, mają możliwość określenia, które sprawozdania finansowe powinny znaleźć się w Microsoft Excel, wybrane z nich można rozwinąć zarówno w trybie stacjonarnym, jak i za pomocą przeglądarki – w aplikacji Excel Online.

Aktualna wersja umożliwia predefiniowanie raportów Excel, takich jak: bilans, rachunek wyników, zestawienie przepływów pieniężnych, zestawienie zysków zatrzymanych, wiekowanie zobowiązań i należności.

Synchronizacja dostawców – Lexmark Invoice Capture Service

Lexmark Invoice Capture umożliwia sprawniejsze rozpoznawanie dostawców. Podczas procesu „uczenia” programu – użytkownik może ręcznie dokonać wyboru dostawców oraz przypisać ich do poszczególnych nowych szablonów faktur.

W trakcie synchronizacji dane dostawców – numer, nazwa, adres, NIP, adres, numery telefonów oraz kont bankowych – są bezpośrednio przekazywane do programu Lexmark ICS.

Personalizowane środowisko pracy

Proces personalizacji w kliencie sieci Web

Z poziomu przeglądarki internetowej, każdy użytkownik systemu posiada możliwość personalizowania środowiska pracy. Zmiany przez niego wprowadzane są zapisywane natychmiastowo, a ich widok widoczny jest wyłącznie dla określonego użytkownika na wszystkich urządzeniach.

Najnowsza wersja została wzbogacona o możliwość przenoszenia, ukrywania oraz wyświetlanie pól i kolumn na stronie, a także blokowanie kolumn w trakcie przewijania strony, tak, aby określony obszar arkusza pozostał widoczny – jak w Microsoft Excel.

Dodatkowo została dodana opcja przenoszenia lub ukrywania wskaźników oraz przenoszenia lub ukrywania części stron – pól informacji lub części widoku głównego użytkownika. Rozwiązanie posiada możliwość anulowania personalizacji oraz przeprowadzenie jej od początku.

Odnosząc się do bezpośrednich potrzeb administratorów IT, została dodana funkcja blokowania możliwości personalizacji dla grupy użytkowników z poziomu strony Profil lub anulowania personalizacji na poziomie wszystkich stron lub określonych użytkowników.

Nowa jakość raportowania

System Microsoft Dynamics NAV 2018 zapewnia sprawniejszy dostęp do narzędzi analitycznych. Pozwala to użytkownikom na szybsze działanie, podejmowanie trafnych decyzji za sprawą nowych możliwości i głębszej integracji systemu.

Bezpośredni dostęp do raportów Power BI

System Microsoft Dynamics NAV 2018, dzięki najnowszym usprawnieniom i zintegrowaniu systemu z narzędziami analitycznymi, daje możliwość udostępniania kluczowych raportów Power BI z poziomu najczęściej używanych list w systemie. Rozszerzenie Power BI umożliwia wyszukiwanie, filtrowanie raportów oraz wybór rekordów związanych z wybraną stroną na liście oraz obsługę w trybie interaktywnym.

Sprawniejsze raportowanie – Intrastat

Wprowadzona opcja oznaczania wymogu tworzenia raportów Instrastat ma za zadanie usprawnienie procesu raportowania. Poprzez ustawianie domyślnych typów transakcji dla standardowego procesu sprzedaży i zakupów oraz zwrotów. Wprowadzając dokument uwzględniany w raporcie system wprowadzi domyślne wartości dla określonego typu transakcji w oknie ustawień Intrastat. Istnieje możliwość wyświetlenia błędnych wierszy dziennika Intrastat wymagających korekty przed wysłaniem, do wykonania tej czynności należy użyć listę kontrolną raportu Intrastat. Szczegółowe błędy zostaną wyświetlone po uruchomieniu raportu.

Podgląd raportów w kliencie sieci Web

System Microsoft Dynamics NAV 2018 umożliwia za pomocą jednego przycisku Podgląd – na stronie żądanego raportu, wgląd w dokumenty wybrane przez użytkownika. Raport zostaje wyświetlony przy pomocy kontrolki przeglądarki PDF, w ten sposób zyskuje możliwość nawigacji pomiędzy stronami raportu oraz pobrania go na swój komputer.

Dodatkowo podgląd raportów został rozszerzony o dodatkowe elementy:

  • Pasek narzędzi wzbogaciły funkcje umożliwiające dalszą pracę z raportem, m.in. powiększanie, zmniejszanie i pobieranie raportu do pliku
  • Zaznaczenie tekstu pozwala wybranie pojedynczych wyrazów, zdań czy wierszy raportu, następnie skopiowanie ich i wklejenie w wybranych obszarach aplikacji, m.in. w module zarządzania finansami i dokumencie Microsoft Word
  • Funkcja trybu przesuwania pozwala na przesunięcie zaznaczonego obszaru raportu w dowolne miejsce, zachowując jednocześnie podgląd pozostałych obszarów. Przydaje się to zwłaszcza w sytuacjach powiększania obrazu

Analiza obrazów – Image Analyzer

System Microsoft Dynamics NAV 2018 wprowadza rozszerzenie narzędzia analizującego obrazy – Image Analyzer. Użycie Computer Vision API for Microsoft Cognitive Services pozwala na wykrycie atrybutów obrazów załączonych do kartotek zapasów i kontaktów. Posiada możliwość rozpoznania między innymi wieku, płci, kolorów i typu zapasów, opierając się na ustalonych wcześniej atrybutach.

Zadania użytkowników

Nowa wersja umożliwia tworzenie alertów przypominających o zadaniach do wykonania. System Microsoft Dynamics NAV 2018 umożliwia każdemu użytkownikowi możliwość tworzenia zadań dla siebie i innych użytkowników, dodatkowo pozwalając na grupowe usuwanie zadań przy użyciu raportu Usuń zadania użytkownika.

Zapisy księgi pracowników

Zapisy Dziennika głównego zostały wzbogacone o nowy typ kont i kont przeciwstawnych. Księgowanie zapisów z typem Pracownik tworzą Zapisy księgi pracowników.

Istnieje również opcja księgowania i wyksięgowywania płatności na konta z typem Pracownik.

Zmiana wymiarów globalnych

Wszystkie wcześniejsze wersje systemu powodowały podczas raportu Zmiany wymiarów globalnych księgowanie jednej dużej transakcji, co blokowało pozostałe działania. W Microsoft Dynamics NAV 2018 zadanie przetwarzane jest równolegle i zostaje realizowane dla każdej tabeli w formie oddzielnych, niezależnych zleceń wykonywanych w tle. Oprócz tego, reszta użytkowników posiada możliwość pracy w trybie do odczytu danych uwzględnionych w tabelach nie obejmowanych przez aktualizację wymiarów globalnych. W przypadku zadań błędnie zakończonych, istnieje opcja ponownego uruchomienia od miejsca, w którym nastąpiło niepowodzenie.

Księgowość zbiorcza

Rozwiązanie oferuje funkcję zbiorczego księgowania zamówień, faktur i ich korekty. Wyznaczy zaznaczyć wybrane dokumenty i użyć przycisku Księguj zaznaczone.

Zgłoszenie zestawień do UE

Funkcja obsługuje zgłoszenia zestawień sprzedaży do Unii Europejskiej przekraczających 9999 pozycji za pomocą okna Konfiguracji raportu VAT dla listy sprzedaży do UE. Zgłoszenie raportu o takich rozmiarach powoduje generację komunikatów, które w następnej kolejności przesyłane są na portal Government Gatway, a dostęp do wyników zgłoszenia ma miejsce w zapisach dziennika.

Księgowanie na kontach Księgi głównej

Księgowanie na kontach Księgi głównej odbywa się bezpośrednio na poziomie dokumentu. W przypadku konieczności dodania opłaty dodatkowej, usługi do dokumentu sprzedażowego czy zakupu, gdy zapas nie znajduje się w katalogu, system umożliwia dodanie określonego zapasu bezpośrednio w wierszach w dokumencie oraz zaksięgowania przychodu w odpowiednim koncie księgi głównej.

Księgowanie i informacje o brakach

Nowość w systemie NAV 2018 stanowi wprowadzenie usprawnień w obszarze ustawień księgowania i informacji o brakujących ustawieniach księgowania poprzez oznaczenie obowiązkowych pól kont Księgi głównej. Należy je ustawić we właściwy sposób, aby uwzględniono je w poszczególnych scenariuszach księgowania z określonymi parametrami. Otwarcie kartotek ustawień księgowania umożliwia podgląd kont określonych dla aktywacji funkcji księgowania.

Opracowanie inteligentnych algorytmów sugerujących konta na listach ustawień księgowania. W celu uruchomienia tej funkcji, należy dodać wybrane grupy księgowe i użyć przycisku Sugeruj konto. Algorytm zarządzi przeprowadzenie analizy istniejących ustawień i podpowie użycie konta Księgi głównej z podobnymi ustawieniami.

W Microsoft Dynamics NAV 2018 została dodana funkcja umożliwiająca w kontrolowany sposób usunięcie ustawień księgowania. Istnieje możliwość sprawdzenia, czy określone ustawienia księgowe istnieją oraz czy zostały użyte w systemie za pomocą oznaczonego pola Użyto w zapisach ksiąg. Pojawia się również opcja konfiguracji systemu, aby powiadomienie o brakujących ustawieniach księgowania zostały wysłane już podczas etapu przygotowywania dokumentu.

Wyższa produktywność za sprawą usprawnień

System Microsoft Dynamics NAV 2018 wprowadził komplet rozwiązań znacząco usprawniając i podnosząc jakość pracy pomiędzy użytkownikami systemu ERP. Rozwiązanie ma za zadanie podniesienie szybkości i skuteczności ich działań oraz usprawnienie procesów realizowanych w przedsiębiorstwie.

Najnowsza wersja systemu dba o dostępność do narzędzi analitycznych. Dzięki temu użytkownicy zyskują pewność swojego działania i podejmują trafniejsze decyzje, za prawą nowych możliwości i pogłębionej integracji.

Wprowadź swoją firmę na wyższy poziom biznesu, dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu – Microsoft Dynamics NAV 2018.