microsoft dynamics nav

System ERP Microsoft Dynamics NAV „zasila” Vortex Energy

IT.integro realizuje wdrożenie systemu ERP Microsoft Dynamics NAV dla działającej w  sektorze energetyki odnawialnej niemieckiej firmy Vortex. Firma korzystała już z systemu Microsoft Dynamics NAV w Niemczech. W związku z dynamicznym rozwojem polskiego oddziału w Szczecinie i koniecznością standaryzacji procesów oraz wymogami korporacyjnymi w zakresie raportowania firma zdecydowała się na roll-out systemu.

Zakres działalności Vortex Energy obejmuje obsługę projektów budowy parków wiatrowych, w tym planowanie i wykonawstwo, a także zarządzanie farmami wiatrowymi. Wdrożenie systemu koncentrowało się zatem na integracji dodanego modułu projektowego z systemem Microsoft Dynamics NAV ze szczególnym naciskiem na planowanie i rozliczanie kosztów projektów. Istotne znaczenie miała również standaryzacja procesów gwarantująca lepszą wymianę danych z centralą firmy w Niemczech. Wdrażane rozwiązanie spełni również wysokie wymagania Vortex Energy dotyczące modułu finansowego., umożliwiając firmie płynną realizację usług z zakresu finansowania projektów oraz zarządzania elektrowniami wiatrowymi należącymi do innych spółek. Usługi te obejmują nie tylko rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej i obsługę płatności i należności, ale również optymalizację kosztów, kontrolę płynności finansowej oraz wszechstronne raportowanie.

IT.integro wdraża także dodatkowo własne rozwiązania, Bankowość Elektroniczna (obecnie Electronic Banking) oraz Kadry i Płace, które są rozwinięciem standardowej funkcjonalności Microsoft Dynamics NAV. Rozwiązania te są już wykorzystywane w ponad 200 polskich i zagranicznych firmach.

Bankowość Elektroniczna (Electronic Banking) umożliwia sprawną obsługę transakcji bankowych, natomiast rozwiązanie Kadry i Płace w pełni spełnia wymagania polskiego oddziału Vortex w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym.

Dzięki kompleksowemu podejściu do wdrożenia Vortex Energy znacząco usprawni nie tylko wewnętrzne procesy zarządcze, ale również procesy związane z obsługą realizowanych projektów i oceną opłacalności.