microsoft dynamics nav

System ERP Microsoft Dynamics NAV w branży zarządzania nieruchomościami – wdrożenie w firmie Dozamel

IT.integro uruchomiło system ERP Microsoft Dynamics NAV (dawniej Navision) w firmie Dozamel z Wrocławia.

Działalność klienta koncentruje się na kompleksowym zarządzaniu usługami przemysłowymi na obszarze Wrocławskiego Parku Przemysłowego. DOZAMEL Sp. z o.o. jest również właścicielem Ośrodka Wypoczynkowego DOZAMEL w Kołobrzegu. W szerokim zakresie usług świadczonych przez firmę znajdują się:

  • remonty i naprawy obiektów, maszyn i urządzeń,
  • wynajem powierzchni produkcyjnej, magazynowej i biurowej,
  • dostawa mediów,
  • zarządzanie relacjami z dzierżawcami,
  • serwisowanie urządzeń dźwignicowych, naprawy, remonty, legalizacje, modernizacje, ekspertyzy i oceny stanu technicznego,
  • usługi magazynowe, konferencyjne, cateringowe itd.

Wdrożenie systemu ERP Microsoft Dynamics NAV realizowane przez IT.integro koncentrowało się głównie wokół obszarów księgowych i finansowych. Wdrożyliśmy standardowe elementy prowadzenia księgowości zgodnie z polskimi przepisami, a dodatkowo uruchomiliśmy dla klienta moduł Alokacje, który umożliwia dokonanie przeksięgowań wynikających z realizacji Etapów i rozliczenia kosztów do nich przypisanych. Oznacza to, iż Dozamel może w tym systemie ERP na kontach pozabilansowych rozliczać koszty przypisane do poszczególnych zleceń i ich zamykanych etapów. Do Microsoft Dynamics NAV została przeniesiona metodyka takich alokacji kosztów wykorzystywana w firmie do tej pory i pozwala ona sprawdzanie poprawności rozliczeń w każdym z zakończonych zleceń firmy Dozamel.

Zarządzanie finansami w NAV zostało także wsparte o funkcjonalność Obiegu dokumentów. W Microsoft Dynamics ERP będą wpisywane wszystkie dokumenty przychodzące i wychodzące, a otrzymywane faktury będą od razu kierowane na ścieżkę akceptacji, tak aby ostatecznie zostać przekierowane do dokonania zapłaty.

IT.integro wdrożyło także własny moduł Kadry i Płace, który usprawnia prowadzenie ewidencji oraz rozliczanie płac i należności publicznoprawnych dla ponad 260 pracowników firmy Dozamel. Ponadto w systemie Microsoft Dynamics NAV firma prowadzi także ewidencję sprzedaży, zakupów oraz operacji i stanów magazynowych. Także większość raportów wymaganych do sprawnego zarządzania firmą jest przygotowywana na podstawie danych z Microsoft Dynamics NAV – zarówno jako raporty systemowe jak i Excelowe czerpiące dane z zapisów bazy systemu ERP.

Otwartość nowoczesnego systemu ERP jakim jest Microsoft dynamics NAV pozwoliła na stworzenie interfejsów do innych specjalistycznych systemów wykorzystywanych przez Dozamel. Microsoft Dynamics NAV połączony został z aplikacjami: Archibus, CDN OPTIMA, Gastro i Amber w zakresie dekretacji faktur sprzedaży, oraz z systemami bankowymi.

System ERP Microsoft Dynamics NAV wykorzystywany jest obecnie przez wszystkie Zakłady i Biura działające w ramach struktur organizacyjnych Dozamel Sp. z o.o. Licencja obejmuje dostęp dla 31 użytkowników jednoczesnych i korzysta z niej ok 90 pracowników przedsiębiorstwa codziennie wykonując setki operacji.