Programista konsultant ERP

Kampania rekrutacyjna „Jestem programist(k)ą ERP” zakończyła się sukcesem!

Od kwietnia do lipca realizowaliśmy kampanię w obszarze employer brandingu pod szyldem „Jestem Programistą/Programistką ERP!” Naszym celem było – z jednej strony uświadamianie, na czym polega praca programisty konsultanta ERP, a z drugiej – pokazanie IT.integro jako atrakcyjnego miejsca pracy dla programistów, którzy poszukują swojej specjalizacji i nie boją się wyzwań. Osoby, które poszukiwały na rynku pracy nowych ścieżek rozwoju, mogły wejść na kariera.integro.pl i aplikować do IT.integro, wybierając karierę na ścieżce rozwoju Konsultanta programisty ERP.

Dlaczego zdecydowaliśmy się na kampanię rekrutacyjną?

Jednym z oczywistych powodów, które nami kierowały – jest rosnąca konkurencja na rynku pracy w branży IT. Coraz trudniej jest pozyskać kandydatów o odpowiednich umiejętnościach twardych i miękkich. Zależało nam również na zwiększeniu widoczności IT.integro jako dobrego pracodawcy i zalet pracy w środowisku systemów ERP.

„Nasza firma intensywnie się rozwija, a co za tym idzie, na bieżąco poszerzamy zespół, którego ogromną częścią są programiści ERP. Pomysł kampanii „Jestem Programist(k)ą” wiązał się z potrzebą wsparcia naszych działań rekrutacyjnych. Tworząc koncepcję, przyświecały nam dwa cele. Po pierwsze, chcieliśmy pokazać, jacy naprawdę jesteśmy. A jesteśmy alternatywą dla korporacji. Mamy swoje wartości, a człowiek jest na pierwszym miejscu. Poprzez nasze kreacje chcieliśmy pokazać, że nasz zespół tworzą realne osoby, dla których IT.integro jest miejscem, w którym piszą swoje historie. To był również powód, dla którego do współpracy zaprosiliśmy naszych pracowników. To ich mogliście zobaczyć na billboardach, plakatach, bannerach internetowych etc. – mówi Daria Widerowska, Menadżer Marketingi i PR w IT.integro – Naszym drugim celem było przybliżenie potencjalnym kandydatom tematyki programowania systemów ERP. Jest to niszowy, aczkolwiek prężnie rozwijający się obszar, jednak wiedza o możliwościach, jakie daje programistom, jest nikła. Chcieliśmy to zmienić i moim zdaniem – udało się”.

Jak przebiegała kampania?

Dzięki wewnętrznym wywiadom w firmie zbadaliśmy, co przekonało naszych współpracowników do dołączenia do zespołu IT.integro i co było dla nich priorytetem w procesie wyboru pracodawcy. Zebrane informacje pozwoliły nam wziąć pod uwagę kluczowe czynniki i zbudować właściwą komunikację wokół oferty odpowiadającej na potrzeby naszej grupy docelowej. Wiemy, jak ważne są warunki pracy i zatrudnienia, proces wdrożenia, program szkoleń, możliwość rozwoju kariery oraz technologie wykorzystywane w codziennej pracy. Staraliśmy się zaadresować wszystkie te potrzeby, tworząc kreacje oraz hasła dla kampanii.

„Najczęściej wskazywane przez pracowników aspekty pracy w IT.integro, które sprawiają, że chce nam się tu pracować to partnerskie relacje oparte na życzliwości i szacunku. Od buddych przez opiekunów, kierowników zespołów i Zarząd, każdy stara się „mieć otwarte drzwi” i być gotowym odpowiedzieć na pytania, udzielić pomocy czy wysłuchać pomysłów. Istotne jest również wynagrodzenie. Pensja konsultanta składa się z rynkowej podstawy, prowizji (wynikającej z czasu przepracowanego na projektach komercyjnych) i premii uznaniowej. Dzięki temu wraz ze wzrostem umiejętności i samodzielności wzrasta też wysokość wynagrodzenia” – mówi Agata Landzwójczak-Tyczyno, HR Business Partner w IT.integro – „Kolejnym czynnikiem silnie wpływającym na motywację do pracy w IT.integro jest kapitał wiedzy. Wielu studentów informatyki, którzy trafiają do naszego programu stażowego, jest przerażonych przed pierwszym warsztatem z rachunkowości. Szybko jednak przekonują się, że nie sposób projektować i programować funkcjonalne rozwiązania dla działów księgowych bez rozumienia procesów biznesowych i wymagań użytkowników końcowych. Tak samo jest z innymi obszarami – produkcją, sprzedażą, zakupami, magazynem. Wiele dyskusji, które toczą się w zespołach, dotyczy nie tego, jak coś zrobić, ale po co i do czego docelowo ma to służyć” – dodaje.

Na podstawie tych wszystkich informacji i we współpracy z naszym zespołem programistów, stworzyliśmy hasła do kampanii. Kto w niej wystąpił?

Twarzami kampanii IT.integro zostali sami pracownicy!

W kampanii wzięli udział kilkunastu programistów konsultantów, którzy rozpoczynali swoją przygodę w branży systemów ERP właśnie w IT.integro. Wystąpili w sesji zdjęciowej oraz nagraniach filmu reklamowego. Kreacje można było zobaczyć na billboardach w Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu i Krakowie, a także w internecie – przede wszystkim na portalach z ofertami pracy oraz w lokalnych serwisach informacyjnych, a także portalach branżowych, związanych z tematyką świata IT.

Oczywiście, byliśmy intensywnie obecni także w mediach społecznościowych – szczególnie na LinkedIn, Facebook oraz YouTube, gdzie promowaliśmy naszą ofertę oraz film rekrutacyjny. Wszystkie kreacje można zobaczyć na stronie kariera.

Jak wygląda praca programisty konsultanta ERP?

Jednym z kluczowych elementów kampanii było pokazanie, na czym polega praca konsultantów programistów ERP w IT.integro. W tym celu nawiązaliśmy współpracę z dwoma branżowymi platformami podcastowymi. Michał Chyczewski, starszy konsultant programista w IT.integro, opowiedział w rozmowie z Krzysztofem Kempińskim o tym, jak wygląda praca zespołów projektowych, jaka jest atmosfera pracy w IT.integro – a przede wszystkim, wyjaśnił, na czym polega nasza wewnętrzna ścieżka kariery dla programistów. Rozmowa jest dostępna na Spotify: Ścieżka kariery programisty ERP. Gość: Michał Chyczewski

Udało nam się również wziąć udział w podcaście Przeprogramowani. Iga Kuśmierczyk, programistka z zespołu zajmującego się tworzeniem chmurowych aplikacji biznesowych, opowiedziała o technologiach i narzędziach Microsoft, z jakimi pracuje. Zapraszamy do obejrzenia rozmowy: Programowanie w świecie ERP | Iga Kuśmierczyk

Jakich specjalistów poszukujemy do naszych zespołów projektowych?

Wbrew pozorom od kandydatów aplikujących do IT.integro, oczekujemy nie tylko kompetencji technicznych. Oczywiście, sprawdzamy ich doświadczenie i umiejętność podczas rekrutacji, jednak nie jest to decydujący czynnik o zatrudnieniu. W pracy konsultanta programisty ERP niezwykle ważne jest zaangażowanie we współpracę w zespole projektowym, jak i umiejętność komunikacji z klientami.

„30 lat doświadczeń w realizowaniu projektów IT pokazało nam, że w pracy z klientami zewnętrznymi najlepiej radzą sobie konsultanci łączący umiejętności technologiczne z interpersonalnymi. Ostatnie lata zaowocowały na rynku tendencją ku zawężaniu specjalizacji – mamy specjalistów od konkretnych, wąskich technologii (języków programowania, aplikacji). W IT.integro nieodmiennie zachęcamy konsultantów do próbowania swoich sił, zarówno na froncie, jak i zapleczu projektów wdrożeniowych. Wielu z nich dzięki temu odkrywa nowe talenty – do prowadzenia szkoleń, projektowania koncepcji czy pisania testów automatycznych – na pewno zyskując przy tym różnorodność zadań. – mówi Agata Landzwójczak-Tyczyno, HR Business Partner w IT.integro – Pandemia covid-19 wywróciła nasz sposób pracy o 180 stopni. Z firmy, w której czas pracy dzielił się na ten w delegacjach u klientów i ten w biurze, z dnia na dzień zamknęliśmy się (w większości) na kilka miesięcy w domach. Dziś pracujemy w trybie hybrydowym (3 dni w biurze, 2 dni dowolnie). Doświadczenie pracy 90% zdalnej uświadomiły nam, że nawet najlepsze narzędzia usprawniające pracę na odległość, nie są w stanie zastąpić kontaktu human-to-human, jeśli chodzi o budowanie relacji i komunikacji w zespole, dzielenie się wiedzą czy wdrażanie do firmy, zespołu, kultury pracy nowych osób” – kontynuuje.

Wciąż możesz dołączyć do zespołu IT.integro!

Chociaż sama kampania dobiegła końca i nasze billboardy nie są już widoczne w centrach miast, nie zakończyliśmy rekrutacji do naszych zespołów.

„Patrząc z perspektywy 3 lat, nasz zespół urośnie przynajmniej do 300 osób – jest to cel, który spokojnie możemy zrealizować, biorąc pod uwagę posiadane zasoby w zakresie rekrutacji i szkoleń, a także gotowości do wzajemnego wsparcia, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. To właśnie wiedza i doświadczenie – zarówno biznesowe, projektowe, jak i technologiczne – decydują o naszej pozycji” – Piotr Śledź, Prezes Zarządu IT.integro.

Jeśli chcesz zacząć zawodową przygodę w branży systemów ERP, sprawdź więcej informacji na KARIERA.integro.pl i do zobaczenia!