One Microsoft

Strategia One Microsoft – jak wygląda jeden z największych ekosystemów narzędzi dla biznesu?

Microsoft należy do grupy światowych liderów cyfrowej transformacji. Swojej strategii nie opiera na jednym produkcie czy usłudze, ale na całej gamie rozwiązań dla biznesu. Do struktur tych narzędzi należy chmura Microsoft Azure; rozbudowana grupa aplikacji oraz usług wspierających współpracę w zespołach – Microsoft 365, systemy ERP i CRM z grupy Dynamics, oraz platforma Power Platform z produktami Power BI, Power Apps, Power Automate i Power Virtual Agents. Rozwiązania te działają w oparciu o strategię One Microsoft, tworząc jeden, spójny ekosystem zintegrowanych narzędzi.

Chmura obliczeniowa Microsoft Azure

Microsoft Azure stanowi globalną sieć ponad 160 centrów danych zlokalizowanych na całym świecie. W niedługim czasie do lokalizacji tworzących infrastrukturę powinna dołączyć również Polska, co jest zasługą inwestycji światowego giganta technologicznego w budowę Polskiej Doliny Cyfrowej, o której więcej możecie dowiedzieć się w tym artykule. Obecnie w ramach platformy chmurowej funkcjonuje ponad 200 usług – w tym zestawy usług Azure AI (Sztucznej Inteligencji), Azure IoT (Internet of Things) oraz Big Data.

Azure AI

Do jednych z najpopularniejszych technik sztucznej inteligencji, należy uczenie maszynowe (ang. Machine Learning), pozwalające na tworzenie prognoz w oparciu o dane historyczne. Microsoft udostępnia użytkownikom rozbudowaną platformę bazującą na tej technologii, z którą możliwe jest korzystanie z gotowych modeli predykcyjnych bądź tworzenie własnych. W jaki sposób jest to pomocne dla organizacji? Poniżej kilka przykładów:

  •  prognoza sprzedaży i stanów magazynowych na kilka najbliższych miesięcy, opracowanych na podstawie analizy danych historycznych systemu ERP;
  •  prognoza przepływów pieniężnych;
  •  rekomendacje w handlu detalicznym, bazujących na predykcyjnych analizach na temat zachowań zakupowych klientów. Dzięki rekomendacjom klienci – czy to korzystający ze sklepu internetowego, czy stacjonarnego – mogą otrzymywać polecenia konkretnych produktów.

Azure IoT

Internet Rzeczy to z kolei technologia polegająca na podłączeniu urządzeń oraz maszyn do czujników i sensorów, dzięki którym jesteśmy w stanie uzyskać wysokiej jakości dane. Zgromadzone w ten sposób informacje mogą być wykorzystane do podejmowania strategicznych decyzji biznesowych. Azure IoT zakłada różne scenariusze wykorzystania swoich usług – w tym zdalne monitorowanie danych z urządzeń w czasie rzeczywistym, np. do uruchamiania automatycznych notyfikacji; testy obejmujące symulację urządzeń; bieżące monitorowanie maszyn w zakładach przemysłowych czy też konserwację predykcyjną pozwalającą na uniknięcie ewentualnych awarii.

Usługi internetu rzeczy oferowane przez Microsoft sprzyjają koncepcji Fabryki 4.0. Zgodnie z założeniami Przedsiębiorstwa Przyszłości, operatorzy mogą na przykład czuwać nad fabrykami rozlokowanymi w wielu różnych krajach. Technologia AI pozwalałaby na błyskawiczne monitorowanie wskaźników i otrzymywanie alertów dla danych lokalizacji w przypadku ewentualnych awarii – z wielopoziomową analizą istoty problemu, bez względu na to, o którą fabrykę chodzi.

Azure Synapse Analytics – Big Data

Azure Synapse Analytics to bardzo wydajna i wysoce skalowalna usługa, która łączy ze sobą integrację danych, ich magazynowanie i analizowanie w kontekście Big Data. Może być ona podłączona do dużych zbiorów danych systemu ERP, które następnie jesteśmy w stanie obejrzeć, korzystając choćby ze wspomnianej już na początku usługi Power BI Power Platform, w ramach sporządzanych raportów, wykresów czy predykcji.

System ERP w koncepcji One Microsoft

Microsoft Dynamics 365 Business Central to jedno ze strategicznych rozwiązań ekosystemu Microsoft. Globalny system ERP, który poza standardowymi funkcjonalnościami takimi jak zarządzanie produkcją, serwisem, finansami, CRM i sprzedażą czy projektami, może być rozbudowane zgodnie z potrzebami organizacji o dodatkowe rozszerzenia, których obecnie jest na rynku ok. tysiąc. Na przykładzie systemu ERP i CRM możemy zauważyć charakterystyczny kierunek strategii One Microsoft, jeżeli chodzi o zbieżność interfejsów i sposobów nawigacji wszystkich oferowanych produktów biznesowych. Oprogramowania są też w pełni zintegrowane z innymi aplikacjami biznesowymi, takimi jak pakiet Microsoft 365 (Office 365) i narzędzia Power Platform.

W ramach integracji Dynamics 365 Business Central z najczęściej użytkowanymi na co dzień programami, takimi jak Outlook, Excel czy MS Teams, użytkownik systemu może:

MS Outlook

  •  uzyskać dostęp do kartotek nabywców i dostawców bezpośrednio z aplikacji;
  • tworzyć i wysyłać oferty, zamówienia, faktury sprzedaży dla nabywców i dostawców;

MS Excel

  •  wyeksportować dowolne listy danych bezpośrednio do arkusza kalkulacyjnego;
  • aktualizować i wprowadzać nowe dane do systemu z poziomu aplikacji Excel

MS Teams

  •  korzystać z podglądu kartotek systemu Business Central bezpośrednio w oknie czatu;
  •  otwierać i edytować kartoteki bezpośrednio z aplikacji

Integracja z Power Platform

Jeszcze do niedawna takie zadania, jak analizy biznesowe, budowa aplikacji czy automatyzacja procesów stanowiły w organizacjach przede wszystkim domeny działów IT czy deweloperów. Zestaw narzędzi Power Platform sprowadza z kolei te czynności już do poziomu pozostałych użytkowników systemu Dynamics 365 Business Central, bez konieczności dysponowania wiedzą specjalistyczną. Wśród aplikacji dostępnych w ramach platformy znajdziemy: Power BI, Power Apps, Power Automate i Power Virtual Agents.

Power BI to narzędzie pozwalające na wizualizację danych biznesowych, budowę własnych raportów użytkujących wiele źródeł danych i korzystanie z raportów predefiniowanych dla systemów ERP czy CRM. Dzięki głębokiej integracji w ramach koncepcji One Microsoft, dostęp do raportów można uzyskać z bardzo wielu poziomów – w tym z samego systemu ERP, MS Teams, MS Excel, MS Sharepoint, MS PowerPoint oraz Microsoft Azure.

Power Apps oferuje zestaw narzędzi, które umożliwiają szybkie tworzenie aplikacji biznesowych bez znajomości kodu źródłowego. Podobnie jak w Power BI, użytkownik może korzystać z podłączenia do kilkuset źródeł danych, a następnie udostępniać stworzone aplikacje na urządzeniach mobilnych.

Z Power Automate użytkownicy zyskują natomiast samodzielność w automatyzacji zadań i procesów biznesowych. Zapewnia łączniki do ponad 300 aplikacji, z którymi możliwe jest budowanie przepływów pracy – a lista ta jest regularnie rozszerzana. Wśród dostępnych dla użytkowników opcji znajdują się także gotowe szablony przepływów pracy opracowane przez Microsoft lub jego partnerów.

Strategia One Microsoft w ramach której działa rodzina narzędzi biznesowych ma służyć przede wszystkim znacznemu zwiększeniu wydajności i wygody pracy, która obecnie w coraz większym stopniu bazuje na mobilności. Realizowana przez technologicznego lidera koncepcja jest nastawiona na kompleksową i wielowymiarową integrację rozwiązań, których funkcjonowanie przenika się wzajemnie, gwarantując użytkownikom dostęp do jednego z najbardziej rozbudowanych ekosystemów na rynku.