Aktualizacje Microsoft Dynamics 365

Środowisko Dynamics 365 – aktualizacje w kwietniu 2021

Raz na pół roku Microsoft ogłasza aktualizacje produktów z rodziny Dynamics 365. Nadchodzące – Release Wave 1 2021 – obejmą szereg nowych funkcjonalności, które wejdą w życie między kwietniem, a wrześniem 2021 roku. Nowości dotyczyć będą także Business Central.

Jednym z priorytetów w strategii Microsoft jest rozwój produktów chmurowych – w tym także oprogramowania ERP Dynamics 365 Business Central. Każdego miesiąca użytkownicy mogą liczyć na update’y obejmujące niewielkie zmiany, zaś dwa razy do roku ogłaszane są modyfikacje znacznie większej skali, zwane „wave’ami”. Nowości w produktach implementowane są automatycznie, a więc nie wymagają od klientów żadnych przygotowań ani własnego wkładu.

Co czeka produkty Dynamics 365?

Release Wave 1 2021 oznacza szereg innowacyjnych funkcji, jakie czekają aplikacje z kręgu Dynamics 365. Nowości można spodziewać się w obszarze Field Service, Customer Service, Sales, Marketing, Finance, Supply Chain Management, Human Resources, Business Central, Commerce, Fraud Protection, Customer Insights i Customer Voice.

Marketing

Rozwój Dynamics 365 Marketing koncentruje się w dużej mierze na personalizacji. Możemy spodziewać się jej wyższego poziomu, a także większej ilości kanałów, dzięki którym można utrzymywać interakcję z klientem. Przysłużą się do tego odpowiednie komunikaty oraz wbudowane pulpity nawigacyjne. Narzędzie niezmiennie gwarantuje wgląd do pełnych i krytycznych danych, z którymi łatwiej jest osiągać cele biznesowe oraz poprawiać wyniki finansowe firmy.

Sales

W Dynamics 365 Sales znajdziemy usprawnienia dla handlowców związane ze stopniem produktywności i zwiększonym dostępem do danych niezbędnych w procesie decyzyjnym. Microsoft wprowadzi nowe funkcje w kwestii automatyzacji, sekwencjonowania oraz narzędzi analitycznych. Z myślą o sprzedawcach pracujących w terenie, nastąpi również poprawa obsługi aplikacji mobilnej.

Service

Optymalizacja kontaktu z klientem przy użyciu inteligentnych rozwiązań wielokanałowej komunikacji oraz obsługi klienta jest możliwa dzięki Dynamics 365 Customer Services. Centrum kontaktowe oferuje szeroki wachlarz usług wsparcia – użytkownicy mogą natychmiast rozpoczynać pracę z użyciem technologii głosowych lub chatu.

Dynamics 365 Field Services to z kolei kompleksowe środowisko pracy, gdzie możliwe jest samodzielne planowanie usług oraz wystawianie ocen technikom. W ramach najbliższych aktualizacji, Microsoft uwzględni również funkcjonalności z obszaru:

  • wdrożeń do pracy z nowym produktem;
  • wzmacniania zaangażowania klientów;
  • zarządzania zasobami.

Finance and Operations

Dynamics 365 Finance zawiera mechanizmy automatyzacji wykorzystujące analitykę predykcyjną, dzięki czemu pozwala na publiczny podgląd przepływów gotówkowych. Aplikacja oferuje narzędzia wsparte uczeniem maszynowym, co zapewni z kolei szersze możliwości użytkowania wielu funkcji, takich jak: predykcje terminów płatności, prognozy budżetów, stanów środków pieniężnych, należności czy transakcji projektowych i przewidywanych wyników.

Dynamics 365 Supply Chain Management wiąże się z pełnym wglądem w informacje o zapasach, dzięki dodatkowi Inventory Visibility. Użytkownik może przygotowywać zaawansowane scenariusze magazynowe oraz logistyczne. Funkcjonalność Asset Management pozwala z kolei na wystawianie rachunków za konserwację. Użytkownicy Dynamics 365 Project Service Automation będą mieli opcję aktualizacji narzędzia do wersji Project Operations.

Dynamics 365 Guides umożliwi szybszą i bardziej wydajną pracę, a także sprawniejszą weryfikację w zakresie efektywności celów. Aplikacja oferuje inteligentne przepływy pracy i dostęp do zestawień danych zgromadzonych z technologią HoloLens i sztuczną inteligencją. Nowe jednostki czasu określające datę zakończenia pozwalają tworzyć przepływy Power Automate skrojone pod określone potrzeby firmy.

Human Resources

Dynamics 365 Human Resources wspomaga stabilny rozwój funkcjonalności w kwestii zarządzania zasobami ludzkimi. Służą temu integracyjne interfejsy API oraz współpraca ze strategicznymi partnerami. Rozwiązanie umożliwia użytkownikom korzystanie z takich funkcji, jak notyfikacje o dodatkowych świadczeniach dla pracowników czy generacja zbiorczego zestawienia z danymi na temat świadczeń.

Commerce

Aktualizacje Dynamics 365 Commerce będą związane z usługami B2B i B2C. Obsługa tych sektorów będzie możliwa dzięki zintegrowanej aplikacji i ujednoliconym funkcjom zarządzania sprzedażą z wykorzystaniem licznych modeli biznesowych dla rozmaitych branż czy pionów. Narzędzie pozwala na rozszerzenie natywnych integracji z wyszukiwarką Bing for Commerce i usługami Customer Service i Power Virtual Agents. Zagwarantuje to ujednolicenie procesów zarówno na etapach przed-, jak i po-sprzedażowych.

Fraud Protection

Dynamics 365 Fraud Protection pozwala na wprowadzenie odcisków palców do urządzenia mobilnego i bardziej trafne definiowanie zasad w zakresie zarządzania oszustwami.

SMB

Dynamics 365 Business Central zapewnia komplet innowacyjnych funkcji wspomagających zarządzanie dzierżawcami przez partnerów oraz licencjami i usprawnieniami przez administratorów. Udoskonalenia w ramach nadchodzącej fali aktualizacji pogłębią integrację z Microsoft Teams. Obejmą również rozszerzenia dla krajów i regionów, a także umożliwią migrację do Visual Studio Code, by zyskać dostęp do nowych narzędzi programistycznych.

Dynamics 365 Customer Insights

Audience Insights wspomaga przedsiębiorstwa w integracji kluczowych danych o klientach oraz ich lepszej interpretacji. Narzędzie bazuje na inteligentnych analizach, oferując dodatkowo opcję dostosowania i rozszerzania widoku klienta, dodatkowe łączniki do pozyskiwania danych oraz lepsze formanty oparte na sztucznej inteligencji. Specjaliści sprzedaży, marketingu czy serwisu mogą planować i realizować spersonalizowane działania w ramach strategii omni-channel, czerpiąc z nowoczesnych funkcji aplikacji.

Audience Insights pozwala na opracowywanie indywidualnych i holistycznych analiz interaktywnych w trybie on-line – z użyciem mobilnych urządzeń i w innych punktach kontaktu z klientem.

Customer Voice

Dynamics 365 Customer Voice rozbudowuje opcje w obszarze gromadzenia informacji zwrotnych przy pomocy wstępnie uzupełnianych odpowiedzi, przesyłania plików, niestandardowych nagłówków ankiet i pytań rodzaju drill-down. Nadchodzące udoskonalenia umożliwią podwyższenie wskaźnika odpowiedzi, wstrzymanie oraz wznawianie uzupełnień kwestionariusza z poziomu innego urządzenia i generowanie przypomnień. Będzie także możliwe zarządzanie dużą ilością ankiet. W Power Automate pojawi się opcja wyzwalacza odpowiedzi, służąca bardziej wydajnemu tworzeniu kolejnych działań w przepływie pracy.

Industry accelerators

Industry accelerators zawiera elementarne komponenty udostępnione w Microsoft Power Platform i Dynamics 365. Partnerzy mogą z ich pomocą szybko budować branżowe rozwiązania wertykalne. Industry accelerators umożliwiają rozbudowę Common Data Model o kolejne jednostki wspomagające zarządzanie schematami danych, w ramach poszczególnych branż.

Dynamics 365 Business Central – jakich modyfikacji możemy się spodziewać?

System ERP Dynamics 365 Business Central stanowi nowoczesne i wszechstronne narzędzie biznesowe dedykowane przede wszystkim potrzebom firm z sektora MŚP. Oprogramowanie, wraz z aktualizacją wydania I 2021 Business Central, zostanie wzbogacone o usprawnienia mające na celu poprawę wydajności pracy obecnych i nowych klientów, a także przygotowanie ich do działania w środowisku produkcyjnym. Microsoft zadba o to, aby wydajność pracy nie spadała, nawet w sytuacji błędu użytkownika. Może on być sprawnie poprawiony, na przykład z użyciem poprawy wymiarów dla zapisów księgi głównej (K/G). Aktualizacje obejmą także usprawnienia funkcji drukowania.

  • Administracja

Najbliższa fala aktualizacji zaoferuje komplet funkcji skrojonych pod optymalizację zarządzania dzierżawcami przez partnerów. Obejmie też obsługę licencji oraz usprawnienia administratorów.

Microsoft sukcesywnie udoskonala współpracę użytkowników Dynamics 365 Business Central z komunikatorem Microsoft Teams. Zwiększona zostanie też integracja z programem MS Excel i dodatkami MS Outlook.

  • Rozszerzenia dla krajów i regionów

System stanie się dostępny w Indiach. Trwają również prace nad dostępnością funkcjonalności w Grecji, Rumunii i Turcji.

  • Narzędzia programistyczne

Po pełnym przejściu na Visual Studio Code, Microsoft wciąż inwestuje w funkcje związane z wydajnością pracy programistów.