staż w it career starter

Trwa rekrutacja na staż IT.integro Career Starter 2020

Już na przełomie 2019/2020 roku ruszyły przygotowania do rekrutacji na wakacyjny staż IT.integro Career Starter 2020. Na początku marca została rozpoczęta rekrutacja stażystów do piątej już edycji programu stażowego. Zostaną oni zatrudnieni w jednym z oddziałów IT.integro – Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu lub Wieliczce.

 O IT.integro Career Starter

Nasz program stażowy jest skierowany do absolwentów oraz studentów III, IV i V roku informatyki, ekonometrii, zarządzania produkcją i kierunków pokrewnych. Staż IT w IT.integro ma ich przygotować do rozwoju swojej ścieżki kariery na stanowisku Konsultanta systemu ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central.

#CODEforBUSINESS

Staż składa się z kilku etapów. Przez pierwsze trzy tygodnie wszyscy stażyści uczestniczą w szkoleniach w siedzibie firmy na poznańskim Junikowie. Poznają w tym czasie system ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central oraz jego wcześniejszą wersję Dynamics NAV, a także uczą się programowania w języku C/AL. Dodatkowo zdobywają wiedzę z obszaru księgowości, finansów, produkcji oraz logistyki. W programie zawarte są także szkolenia z kompetencji miękkich. W tym czasie stażyści mają do dyspozycji opiekuna HR, który dba o to, aby jak najlepiej odnaleźli się w organizacji i dobrze bawili podczas wspólnych zajęć integracyjnych.

Po cyklu szkoleń stażyści IT rozpoczynają pracę w zespołach projektowych, gdzie mogą sprawdzić swoje umiejętności w praktyce i realizują własne zadania. W ostatnim tygodniu swojej pracy prezentują wykonaną pracę przed swoim przełożonym i Zarządem IT.integro.

Pierwszy krok na ścieżce kariery

Podczas wakacyjnego stażu jego uczestnicy mogą sprawdzić się w nowej roli i zdobyć praktyczne umiejętności oraz pierwsze doświadczenia zawodowe. Jeśli dobrze odnajdą się w organizacji, mają szansę na przedłużenie umowy i rozwój kariery jeszcze podczas studiów.

IT.integro shareIT

W ciągu dwóch miesięcy stażyści zorganizują też akcję charytatywną w ramach programu CSR IT.integro shareIT – podziel się dobrem. Stażyści wybiorą organizacje w miastach, w których są oddziały IT.integro i na ich rzecz przeprowadzą zbiórkę charytatywną.

Wirtualne Targi Pracy Career Starter 2020

Pierwszym etapem przygotowań do promocji stażu było utworzenie kalendarza targów pracy dla studentów i absolwentów – osób, które dopiero wchodzą na rynek pracy. Udało nam się dotrzeć jedynie na jedne targi w Krakowie na Akademii Górniczo-Hutniczej – wszystkie kolejne zostały odwołane.

Wiemy, jak dużo pytań mają kandydaci i postanowiliśmy, że mimo wszystko się z nimi spotkamy. Zaprosiliśmy ich na Wirtualne Targi Pracy Career Starter. Przybrały one formę webinaru, w którym mogły wziąć udział osoby rozważające aplikację do programu wakacyjnego stażu w IT Career Starter. W ciągu półtoragodzinnego spotkania online nasza specjalistka zespołu HR opowiadała o idei programu stażowego, działalności IT.integro i odpowiadała na pytania uczestników. Swoimi wrażeniami ze stażu podzielił się także uczestnik edycji IT.integro Career Starter 2019.

#makeIT for business

Więcej o programie IT.integro Career Starter można znaleźć na stronie www.careerstarter.pl. Aby aplikować, należy wypełnić krótki formularz i przesłać CV. Rozmowy z kandydatami będą trwały od kwietnia do maja.