Plany rozwoju aplikacji Polish Localization

Polish Localization – polska lokalizacja dla systemu ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central

Jednym z kluczowych wyzwań, zarówno dla IT.integro – jako dostawcy Polish Localization, jak i klientów Business Central – są zmieniające się przepisy prawa. Wszelkie nowości w obszarze prawnym, jak np. Jednolity Plik Kontrolny, Mechanizm podzielonej płatności czy niedługo obligatoryjny Krajowy System e-Faktur, wymagają od nas tworzenia nowych funkcjonalności do obsługi tych procesów. Poznaj podejście Microsoft do wersji lokalnych oraz nasze plany rozwoju aplikacji Polish Localization.

Jakie jest podejście Microsoft do wersji lokalnych?

Przede wszystkim należy podkreślić, że opieramy się na uniwersalnej, międzynarodowej wersji systemu: Microsoft Dynamics 365 Business Central W1. Zawiera ona wszystkie podstawowe procesy i funkcje. Jednak w każdym kraju obowiązują inne przepisy prawa, co wiąże się z koniecznością dostosowania systemu w obszarze finansowo-księgowym do lokalnych wymagań.

Warstwę lokalizacji mogą być dostarczane przez Microsoft lub partnerów Microsoft. Microsoft zapewnia lokalne rozszerzenie dla: Austrii, Belgii, Czech, Danii, Niemiec, Finlandii, Francji, Islandii, Włoch, Holandii, Norwegii, Estonii, Szwecji, Chorwacji, Wielkiej Brytanii, Kanady, Meksyku, Stanów Zjednoczonych, Australii, Indonezji i Nowej Zelandii. Inne lokalizacje są przygotowywane przez partnerów – wśród nich jest Polska. Dla polskich klientów partnerem przygotowującym lokalne rozszerzenie jest IT.integro.

Struktura Polish Localization dla Business Central

Podstawą struktury działania aplikacji jest oczywiście Business Central W1. Aby zapewnić polską warstwę językową, konieczna jest instalacja aplikacji Polish Language (Poland). Aplikacja Polish Localization dostarcza wszystkie funkcjonalności, które są wymagane do ewidencji transakcji zawieranych przez firmy działające w Polsce. Electronic Banking Base App to aplikacja, która pozwala na obsługę bankowości elektronicznej w systemie – musi być jednak połączona z Electronic Banking Extension PL. Jest to aplikacja dostarczająca interfejsy do komunikacji z polskimi bankami oraz lokalne funkcjonalności, jak chociażby funkcjonalność do obsługi podzielonej płatności.

Aplikacja Polish Localization

Wydania nowej wersji Polish Localization

W przypadku Business Central tworzenie i dystrybucja wydań aplikacji Polish Localization jest dużo prostsza niż wcześniej. Przygotowujemy jedno rozszerzenie, które w wersji chmurowej możemy udostępnić w sklepie Microsoft AppSource, a dla wersji on-premises udostępniamy aplikację na portalu produktów. Konieczne jest pobranie i zainstalowanie nowej wersji aplikacji.

Instalacja rozszerzenia pozwala nam szybciej i sprawniej reagować na zmiany prawne, które musimy zaimplementować – a także zmiany wynikające z rozwoju wersji W1 systemu ERP Business Central.

Skomplikowanie aplikacji Polish Localization wynika ze współzależności pomiędzy poszczególnymi funkcjonalności. Zmiany w jednym obszarze prawa wiążą się z koniecznością wprowadzenia poprawki do funkcjonalności oraz dostosowaniem innych zależnych funkcjach – widać to doskonale po pojawieniu się JPK_VAT z deklaracją.

Aplikacja Polish Localization

Plany rozwoju aplikacji Polish Localization

Dla wszystkich aplikacji biznesowych IT.integro jest publikowana i udostępniana dokumentacja. W dokumentacji dla Polish Localization zawarte są Plany rozwoju aplikacji. Jest to lista funkcjonalności, które są w realizacji wraz z terminem ich wydania. Dla każdej planowanej funkcjonalności jest udostępniony także opis merytoryczny.

Aplikacja Polish Localization