prognozowanie sprzedaży

Nowy rok w HR & Payroll Manager (Kadry i Płace)

Brak zmian w deklaracjach za 2017 rok

Zgodnie z formularzami deklaracji PIT opublikowanymi na stronie Ministerstwa Finansów nie zostały wprowadzone zmiany w deklaracjach za 2017 rok. Niestety na chwile obecną 2 wzory formularza nie są przypisane za 2017 rok (PIT-8AR, PIT-4R). Z informacji uzyskanych w Krajowej Informacji Podatkowej wynika, że również nie są planowane zmiany w tych formularzach. W związku z powyższym nie ma konieczności dostosowywania modułu HR & Payroll (Kadry i Płace) w tym zakresie.

Koniec z PIT rozliczanym przez pracodawcę – znika PIT-40

W dniu 15 marca 2017 roku w Dzienniku Ustaw RP (Poz. 528) opublikowano tekst o zmianie ustawy  o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy. Ustawodawca zlikwidował funkcjonujące jeszcze w rozliczeniach PIT za 2016 r. rozwiązanie polegające na dokonywaniu na formularzu PIT-40 rocznego obliczenia podatku przez płatników. Zlikwidowany został art. 37 ustawy o pdof. W miejsce tego rozwiązania w rozliczeniu za 2017 r. podatnik może wybrać pomiędzy powierzeniem sporządzenia rocznego rozliczenia urzędowi skarbowemu a samodzielnym jego wypełnieniem i złożeniem.

Aktualizacja ustawień wskaźników na 2018 rok

W związku z nadchodzącym początkiem 2018 roku, należy pamiętać o odpowiednim ustawieniu wskaźników (Danych okresowych) obowiązujących w nowym roku. Zmianie w stosunku do 2017 roku ulegną:

Płaca minimalna: 2100 zł
Limit ZUS: kwota nie została jeszcze opublikowana

Kwota limitu K.U.P. 50%: 85 528 zł (dotyczy umowy o dzieło)

Terminy wysyłki deklaracji i informacji PIT za 2017 r. do urzędu i do zatrudnionych

Przedsiębiorca powinien znać i przestrzegać terminów przygotowywania deklaracji i informacji podatkowych za 2017 r. W tym zakresie:

  • PIT-28 (z załącznikami PIT-28/A, PIT-28/B), PIT-16A – wysyłany powinien być nie później niż do końca stycznia 2018 r.,
  • PIT-4R, PIT-8AR – wysyłane są do końca stycznia 2018 r.
  • PIT-11, PIT-8C, PIT-R, IFT-1R – wysyłane są do końca stycznia 2018 r. wyłącznie do urzędu skarbowego jeśli przygotowywane są w formie papierowej,
  • PIT-11, PIT-8C, PIT-R, IFT-1R – wysyłane są do końca lutego 2018 r. w formie elektronicznej – do urzędu skarbowego, a w dowolnej formie – również papierowej – do zatrudnionego podatnika,
  • PIT-36, PIT-36L, wraz załącznikami w tym PIT/B, PIT/ZG, PIT/TP w związku z prowadzoną działalnością wysyłany powinien zostać do końca kwietnia 2018 r.