Aktualności Master Data Management System, Advanced Intercompany i Intercompany Insights

Nowości w rozwiązaniach dla firm globalnych i wielooddziałowych

W drugim kwartale tego roku nasz zespół opracował zestaw udoskonaleń dla rozwiązań IT.integro skierowanych do firm globalnych i wielooddziałowych: Master Data Management System, Advanced Intercompany i Intercompany Insights. Nowe wersje naszych aplikacji są kompatybilne ze wszystkimi zmianami oferowanymi w ramach najnowszej wersji Dynamics 365 Business Central online (wersji 16). Aplikacje obsługują również wcześniejsze wersje on-premises systemu Business Central.

Jakich nowości mogą zatem oczekiwać użytkownicy w naszych aplikacjach przeznaczonych dla grup korporacyjnych i globalnych firm?

Master Data Management System (MDMS)

 • Obsługa uwierzytelniania przy pomocy protokołu OAuth

Podążając za udoskonaleniami w Business Central, MDMS zapewnia obsługę uwierzytelniania przy pomocy protokołu OAuth (do tej pory obsługiwany był tylko tryb Podstawowy). Dowiedz się więcej TUTAJ.

 • Tryb mieszany – wsparcie dla firm zdefiniowanych jako firma Master i firma Odbiorca (Receiver) (tryb proxy)

W niektórych scenariuszach konieczne jest skonfigurowanie firmy tak, aby mogła funkcjonować zarówno jako odbiorca danych, jak i wydawca (np.gdy konieczne jest przechowywanie danych głównych specyficznych dla danego regionu). Wcześniej, w przypadku Business Central dana firma mogła być definiowana tylko jako firma Master lub firma Receiver. Dzięki naszej aplikacji można ustawić firmę tak, aby była używana w organizacji zarówno jako Receiver, jak i Master.

 • Dalsze usprawnienia

Drobne zmiany i ulepszenia obejmują przebudowę funkcji replikacji wykonywanej na poziomie rekordu. Z kolei ulepszenia dotyczące zdalnego usuwania rekordów zapewniają użytkownikom większy komfort pracy. W najnowszej wersji oferujemy również mikrorozszerzenie, które może być używane i modyfikowane przez partnerów w celu obsługi różnych scenariuszy biznesowych.

 • Ulepszenia kompresji wiadomości i wydajności

Dalsza poprawa wydajności, w tym kompresja wiadomości.

 • Obsługa powiadomień e-mail

Nowy system powiadomień ułatwia rozwiązywanie ewentualnych problemów z replikacją w firmach.

 

Advanced Intercompany (IIC)

 • Obsługa zbiorczego fakturowania

Aplikacja Advanced Intercompany oferuje ulepszenia dotyczące wysyłania faktur zbiorczych. Otrzymana faktura jest automatycznie przypisywana do zaksięgowanych rachunków i paragonów.

 • Obsługa zdarzeń niestandardowych

Aplikacja Advanced Intercompany zapewnia teraz jeszcze lepsze opcje rozbudowy. Mając możliwość korzystania z wielu wydawców zdarzeń (event publishers), partnerzy mogą dostosować aplikację do określonych wymagań biznesowych.

 • Automatyczne tworzenie przyjęć magazynowych

Po otrzymaniu powiadomienia o wysyłce aplikacja automatycznie tworzy dokument przyjęcia magazynowego dla przyjmowanych zapasów.

 • IIC Log Rework

Przebudowa dziennika IIC ma na celu umożliwienie administratorom śledzenia przepływu komunikatów i ułatwienie im rozwiązywania ewentualnych problemów.

 • Ulepszona obsługa szablonów wiadomości

Obsługa szablonów wiadomości IIC będzie uproszczona i odporna na błędy, co zapewni spójność struktury danych między firmami.

 • Obsługa dzienników

Do tej pory aplikacja IIC umożliwiała firmom wysyłanie i odbieranie dokumentów zakupu i sprzedaży. Będzie wspierała także obsługę dzienników.

 

Intercompany Insights

 • Obsługa należności i kontroli limitu kredytowego

Planowane zmiany w aplikacji Intercompany Insights umożliwią weryfikację należności międzyfirmowych, w tym zbiorczą kontrolę limitu kredytowego. Funkcja może być zintegrowana ze standardowymi przepływami pracy.

 

 Mapa rozwoju aplikacji 2020

 

Darmowa wersja próbna i seminarium internetowe

Aby dowiedzieć się więcej o Master Data Management System, pobierz miesięczną wersję próbną dostępną na  platformie AppSource i zarejestruj się na bezpłatny webinar!

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o portfolio naszych aplikacji dla firm globalnych i grup korporacyjnych, skontaktuj się z nami: krzysztof.zielinski@it.integro.pl. Zapraszamy również do zapoznania się z dokumentacją użytkownika naszych aplikacji na IT.Integro Docs