Klasyfikacja Środków Trwałych

Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych w Microsoft Dynamics NAV

Od 1 stycznia 2018 roku, dla celów m.in. bilansowych i podatkowych, będzie obowiązywać nowa Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2016). Spowoduje ona konieczność wymiany dotychczasowej symboliki, która zgodnie z rozporządzeniem, z 2010 roku straci swoją moc dnia 31 grudnia 2017 roku. W związku z nadchodzącymi zmianami, w systemie Microsoft Dynamics NAV zostało opracowane narzędzie, pozwalające na wygenerowanie tabeli z aktualną klasyfikacją oraz uzupełniające dane w kartotekach środków trwałych.

Co oznacza zmiana Klasyfikacji Środków Trwałych?

Rozporządzenie Rady Ministrów z 3 października 2016 roku (Dziennik Ustaw 2016, poz. 1864) w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych, wprowadza nowe symbole klasyfikacji. Oznacza to, że przy klasyfikowaniu środków trwałych do właściwej grupy, podgrupy i rodzaju, dla celów bilansowych, jednostki będą musiały korzystać z KŚT 2016.

Będą także zobowiązane, by stosować nowe, roczne stawki amortyzacyjne określone w załączniku nr 1 do ustaw o podatku dochodowym, dostosowane do nowej KŚT 2016.

Klasyfikacja Środków Trwałych 2016 wprowadza zmiany w numeracji oraz nazewnictwie grup, podgrup oraz rodzajów środków trwałych. W sytuacji gdy zmiany te mają wpływ na środki trwałe, ujęte w ewidencji księgowej przed rokiem 2018 (zmieni się ich klasyfikacja lub nazwa), to z dniem 1 stycznia 2018 konieczne będzie dostosowanie do nowej KŚT 2016 zapisów w ewidencji analitycznej prowadzonej do konta 01 „Środki trwałe”. Jeśli jednostka nie zrobi tego, może to doprowadzić do rozbieżności polegającej na tym, że te same składniki majątku podlegałyby innej klasyfikacji, w zależności od momentu ich wprowadzenia do ewidencji i obowiązujących na ten moment regulacji.

W związku z tym jednostki powinny mieć możliwość wygenerowania zestawień środków trwałych zarówno wg KŚT z 2010, jak i KŚT 2016.

KŚT 2016 w Microsoft Dynamics NAV

Pragniemy Państwa poinformować, że w systemie Dynamics NAV zostało przygotowane narzędzie do wygenerowania tabeli z aktualną klasyfikacją środków trwałych oraz uzupełniające dane w kartotekach środków trwałych (w przypadku jednoznacznego powiązania numeru wg KŚT2010 i KŚT2016). Raporty dotyczące środków trwałych mają możliwość generowania zestawień według obu klasyfikacji.

Produkt KŚT 2016 będzie gotowy do dystrybucji 17 grudnia bieżącego roku. Szczegółowa informacja na temat kosztów rozwiązania dostępna jest w Dziele Obsługi Klienta.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)