narzędzia BI

Wybierając rozwiązania Business Intelligence nie zapomnij o podstawowych potrzebach firmy

Dzisiejszy rynek produktów Business Intelligence (narzędzia BI) obfituje w platformy, które wspierają rozszerzoną analitykę, uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję (AI). Nadal jednak większość firm wciąż szuka podstawowych funkcjonalności, takich jak proste dashboardy, wizualizacje danych i łatwe raportowanie.

Badania trendów w obszarze danych

Podczas gdy dostawcy technologii często mówią o innowacjach, badanie przeprowadzone przez BARC – „BARC Data, BI & Analitycs Trend Monitor 2021” wskazuje, że obecne, burzliwe czasy sprawiły, że firmy skupiły się na podstawowych funkcjach BI. Przedsiębiorcy niekoniecznie skupiają się na zaawansowanej analizie, technologiach sztucznej inteligencji czy machine learning.

Klienci wymieniają kilka podstawowych potrzeb, które ma spełniać oprogramowanie Business Intelligence. Są to:

  • analityka w czasie rzeczywistym;
  • samodzielne tworzenie raportów;
  • dostęp do wspólnej bazy danych.

Powód 1: Analityka w czasie rzeczywistym

Różne organizacje mają różne powody, dla których decydują się na wdrożenie systemu Business Intelligence. Na początku większość firm ma zazwyczaj dwa cele: usprawnienie i zautomatyzowanie raportowania, dzięki którym eliminują czasochłonny i podatny na błędy proces tworzenia „ręcznych” raportów.

Nic dziwnego, że analityka w czasie rzeczywistym jest jednym z 10 najważniejszych trendów.

Według badania istnieje potrzeba natychmiastowego udostępniania danych z systemów transakcyjnych, w celu wsparcia opartych na faktach decyzji biznesowych. Analityka realizowana w czasie rzeczywistym może zoptymalizować niektóre procesy.

Powód 2: Samodzielne tworzenie raportów

Gdy pierwsza faza wdrożenia narzędzi Business Intelligence zostanie zakończona, a klienci generują szczegółowe raporty, to zdają sobie sprawę, że mogą łączyć dane z różnych działów, a także dodawać więcej danych z różnych systemów źródłowych. To przybliża ich do osiągnięcia jednego z głównych celów BI i analityki — zapewnienia użytkownikom biznesowym pełnego dostępu do informacji oraz szczegółowy wgląd w sytuację firmy.

Teraz mogą wyjść poza statyczne raporty i wskaźniki, aby samodzielnie wchodzić w interakcje, eksplorować i zagłębiać się w szczegóły. Tworzenie samemu (przez pracowników) istotnych analiz BI jest elementem prawie każdego wdrożenia i pozostaje priorytetem dla firm.

Warto zauważyć, że chociaż samodzielna analityka zajęła piątą pozycję w Monitorze trendów 2021, to jednak przez ostatnie 5 lat zajmowała wyższe pozycje.

Powód 3: Dostęp do wspólnej bazy danych

Jedną z największych zmian w dzisiejszym świecie biznesu jest transformacja z izolowanego i bazującego na doświadczeniach i intuicji przedsiębiorstwa w organizację, która w pełni opiera się na danych i wykorzystuje je przy podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych.

W większości przypadków klienci korzystają ze standardowych „raportów”, które pochodzą z ich systemów ERP. Raporty te zwykle nie są wystarczające, aby sprostać potrzebom kierownictwa czy zarządu. Firmy najczęściej nabywają narzędzia BI do tworzenia przejrzystych i lepiej skonfigurowanych pulpitów nawigacyjnych, które dają możliwość scalania danych pochodzących z różnych działów w jednym miejscu oraz uzyskiwania lepszego wglądu w sytuację firmy jako całości.

Mogą obecnie otrzymać raport dotyczący swoich zapasów i oddzielny raport dotyczący sprzedaży. Możliwość łączenia poziomów zapasów z dowolnymi otwartymi zamówieniami sprzedaży i zakupu zapewnia wgląd, którego potrzebują, aby podjąć świadomą decyzję biznesową.

Bycie kulturą opartą na danych zajmuje trzecie miejsce w tegorocznym raporcie „Data, BI & Analytics Trend Monitor”. Z badania wynika, że ​​głównym założeniem jest zastąpienie intuicji menedżerów faktami, wynikającymi z danych oraz umożliwienie wszystkim pracownikom aktywnego wykorzystywania danych w celu usprawnienia codziennej pracy. Celem jest pełne wykorzystanie potencjału firmy poprzez podejmowanie skuteczniejszych decyzji.

Obecnie mniej niż 20% pracowników biurowych korzysta z aplikacji BI, wykorzystując mniej niż 20% dostępnych danych.

Dzięki odpowiedniemu planowaniu i przygotowaniu Twoja organizacja może uniknąć typowych pułapek i odnieść sukces w podejmowaniu lepszych decyzji opartych na danych.

Źródła sukcesu

Większa szybkość i szczegółowość raportowania, zapewnienie użytkownikom biznesowym łatwego dostępu do informacji i umożliwienie każdemu pracownikowi podejmowania decyzji na podstawie danych to ważne powody, dla których warto wybrać platformę BI.

Organizacje powinny nie tylko inwestować w samą platformę BI, ale także w nowe strategie, które będą szerzyć wśród pracowników wartości, jakie mają dane w procesach zarządzania. Dzięki temu będą wiedzieli, dlaczego narzędzia Business Intelligence to podstawa działań, operacji, decyzji.

 

Trendy zmieniają się w czasie, podobnie jak priorytety biznesu. To, co jest teraz niezbędne dla Twojej firmy, będzie się zmieniać z biegiem czasu, a najlepsze narzędzia BI to takie, które opanuje podstawy, zapewniając jednocześnie elastyczność dostosowywania się do wymogów organizacji.