Trendy 2021 transformacja cyfrowa

Najważniejsze 4 trendy transformacji cyfrowej w 2021 roku

Pandemia wywołana przez COVID-19 w 2019 roku oraz jej skutki dla globalnej gospodarki spowodowały jeszcze większą presję na przedsiębiorstwach, aby adaptowały cyfrowe rozwiązania, zwiększały wykorzystanie nowych technologii – tym samym transformacja cyfrowa przyspieszyła. W 2021 roku przedsiębiorstwa, nie tylko w Polsce, będą zwiększały inwestycje w technologie oraz nowoczesne systemy informatyczne do zarządzania. Te z kolei stają się bardziej zaawansowane, dają więcej możliwości automatyzacji i wykorzystują coraz to bardziej innowacyjne rozwiązania.

Te podmioty, które chcą być liderami w swoich branżach, muszą nadążać za nowinkami i umiejętnie je wykorzystywać, zyskując przewagę konkurencyjną poprzez nacisk na skuteczne zarządzanie. Konieczne jest tutaj zachowanie elastyczności i obserwowanie zmian gospodarczych, rynkowych i w zachowaniu konsumentów, aby szybko reagować i dostosowywać funkcjonowanie przedsiębiorstwa do nowych warunków. Poznaj 4 główne trendy transformacji cyfrowej na 2021 rok i wykorzystaj je w strategii do osiągnięcia celów biznesowych.

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Proces cyfryzacji w biznesie nie kończy się na technologii. Wciąż ogromną rolę w organizacji odgrywają pracownicy. Nie wystarczy dostarczyć im nowoczesne rozwiązania. Pracowników należy również przygotować, przeszkolić i nauczyć prawidłowo wykorzystywać ich potencjał. W 2021 roku przedsiębiorstwa będą inwestowały nie tylko w technologię, ale również w podnoszenie kwalifikacji kadry w zakresie rozwiązań cyfrowych.

Uczenie maszynowe oraz sztuczna inteligencja

Uczenie maszynowe oraz sztuczna inteligencja to jedne z najbardziej obiecujących nowoczesnych technologii. Są wciąż rozwijane i mają ogromny potencjał wykorzystania w biznesie – przy rosnącej roli zastosowania danych oraz zapotrzebowaniu na dane predykcyjne. W 2021 roku systemy ERP będą umożliwiały pełne wykorzystanie ich potencjału dzięki zastosowaniu rozwiązań pozwalających na gromadzenie, porządkowanie i ustalanie priorytetów danych, wspierając przedsiębiorstwa w zarządzaniu transakcjami i automatyzacji w utrzymaniu łańcuchów dostaw.

Analizy predykcyjne

Gromadzenie ogromnych ilości danych historycznych to pierwszy krok do sukcesu zarządzania. Niezwykle ważne jest również narzędzie, które te dane przetworzy, dostarczając wartościowe i rzetelne informacje. Coraz większe znaczenie menadżerowie przywiązują do analiz predykcyjnych. Są one wykorzystywane na wielu polach. Eksploracja danych, uczenie maszynowe oraz modelowanie predykcyjne znajdowały zastosowanie w obszarze utrzymania i konserwacji, pozwalając na przewidywanie problemów sprzętowych, zanim one wystąpią i zapobieganiu im. W najbliższym roku analiza predykcyjna będzie powszechniej wykorzystywana również w obszarze zarządzania finansami, zapasami i usługami, a także w modelowaniu zachowań klientów.

Zmiana procesów biznesowych

Nie chodzi już o weryfikację strategii biznesowej i dostosowanie procesów w organizacji do aktualnej sytuacji rynkowej, ale przyjęcie wprowadzania zmian jako stałego elementu zarządzania przedsiębiorstwem. Jednorazowa inwestycja w unowocześnienie organizacji nie wystarczy, aby zachować pozycję lidera. Konieczne jest stałe modernizowanie, adaptowanie nowych rozwiązań i nieustanna optymalizacja procesów biznesowych – poprzez zarządzanie z nowoczesnym systemem ERP.

Czy Twoja organizacja nadąża za aktualnymi trendami?

Nie warto czekać, aż aktualnie nowoczesne rozwiązania staną się powszechne. Aby wyprzedzić konkurencję, konieczne jest obserwowanie trendów i wprowadzanie innowacji. Wymienione trendy nie dotyczą niszy, ale są kolejnym etapem transformacji cyfrowej, która zachodzi od lat.