Microsoft Ignite 2021

Najnowsze technologie od Microsoft – podsumowanie Microsoft Ignite 2021

Microsoft w dalszym ciągu wszystkie swoje wydarzenia dla klientów, partnerów, deweloperów oraz fanów marki organizuje w formie on-line. Nie inaczej jest z Microsoft Ignite. Tradycyjnie Microsoft Ignite odbywa się we wrześniu, jednak wyjątkowo konferencja została podzielona na dwie części. Pierwsza odbyła się we wrześniu 2020 i druga część w marcu 2021. Czego dotyczyły kluczowe sesje podczas Microsoft Ignite 2021?

Satya Nadella – główne kierunki rozwoju

CEO Microsoftu bardzo często rozpoczyna swoje wystąpienia od podziękowań dla klientów, deweloperów, partnerów czy użytkowników – za ich pracę i wkład w rozwój technologii. Podkreślił rolę, jaką odegrała technologia chmurowa w ostatnim roku – umożliwiła wielu przedsiębiorstwom na dostosowanie się do nowej rzeczywistości.

„Prawdziwym testem dla technologii zawsze była weryfikacja, czy może pomóc organizacjom szybciej osiągać sukcesy, zwiększać elastyczność oraz obniżać koszty. Wraz z odbudowaniem świata po kryzysie, będzie on wymagał jeszcze więcej od branży technologicznej, zwłaszcza chmury, aby sprostać kluczowym wyzwaniom i zadbać o to, aby nikt nie został pominięty w procesie rozwoju.” – mówił Satya Nadella, CEO Microsoftu.

Microsoft Ignite 2021

Microsoft Ignite 2021

Rozwijane są nie tylko technologie chmurowe, ale także machine learning – w celu dostarczania klientom spersonalizowanych usług prywatności. Dzięki sztucznej inteligencji analityka predykcyjna będzie jeszcze bardziej zaawansowana i dokładna – co pozwoli na zwiększenie możliwości ludzi.

Co więcej, jednym z celów Microsoftu jest zwiększenie dostępności technologii i narzędzi do jej tworzenia. Postęp technologiczny doprowadził do znacznego zwiększenia jej konsumpcji w ostatnich latach, jednak nadchodzi czas na zachowanie gospodarczej równowagi między wytwarzaniem a konsumowaniem. W ten sposób będzie postępowała demokratyzacja tworzenia rozwiązań. Będą szybciej rozwijane i zwiększy się ich użyteczność.

Wirtualna rzeczywistość, HoloLens 2 i Microsoft Mesh – nowa platforma mixed reality

Microsoft wciąż pracuje nad integracją świata rzeczywistego i cyfrowego, poprzez technologię wirtualnej rzeczywistości. HoloLens 2 to rozwiązanie, które znajduje swoje zastosowanie chociażby w medycynie. Umożliwia specjaliście poprowadzenie chirurga podczas operacji, będąc tysiące kilometrów dalej. To jeden z wielu przykładów zwiększenia dostępności do specjalistycznej wiedzy i zasobów. HoloLens 2 to narzędzie o ogromnym potencjale, a zauważyły to już największe firmy na świecie – już ponad połowa firm Fortune 500 zakupiła HoloLens 2, m.in. Toyota, L’Oreal, Mercedes czy Intel.

Microsoft Ignite 2021

Microsoft Ignite 2021

Podczas Microsoft Ignite 2021 Alex Kipman przedstawił nową platformę Microsoft Mesh. Mixed reality – czyli rzeczywistość mieszana, to połączenie świata wirtualnego z rzeczywistym. Dzięki platformie użytkownicy mogą prowadzić interakcje ze sobą poprzez holografię, np. będąc w Warszawie, można wziąć udział w spotkaniu w poznańskim oddziale firmy i to wcale nie wyświetlając się na ekranie, ale wirtualnie przenosząc się do tej rzeczywistej przestrzeni. Aby zobrazować uczestnikom konferencji, jakie możliwości daje Microsoft Mesh, zaprosił ich na największy w historii pokaz rzeczywistości mieszanej.

Microsoft Ignite 2021

Microsoft Ignite 2021

Microsoft Mesh daje użytkownikom trzy główne korzyści:

  • możliwość łączenia się z innymi niezależnie od odległości dzięki rozszerzonej rzeczywistości (augmented reality), wirtualnej rzeczywistości (virtual reality) oraz urządzeniom 2D,
  • poczucie faktycznej obecności dzięki avatarom i holoportacji,
  • możliwość wspólnego tworzenia i doświadczania rzeczywistości mieszanej.

Przedsiębiorstwa z branż takich jak produkcja, służba zdrowia oraz sprzedaż detaliczna już korzystają z prototypów rozwiązań rzeczywistości mieszanej.

Zwiększenie możliwości rozwoju dzięki Power Platform

Zapotrzebowanie na technologię jest ogromne, szczególnie na rozwiązania spersonalizowane, obsługujące bardzo specyficzne procesy. Co więcej, w branży brakuje około miliona deweloperów i z brakiem odpowiednich kandydatów zmaga się aż 86% przedsiębiorstw technologicznych. Dlatego tak istotne jest zwiększanie automatyzacji w tym obszarze, a także umożliwienie użytkownikom na szybsze konfigurowanie własnych rozwiązań. To właśnie dzieje się dzięki platformom niskokodowym, tzw. low-code.

Microsoft Ignite 2021

Microsoft Ignite 2021

Wśród narzędzi Power Platform znajdziemy Power BI, Power Apps, Power Automate oraz Power Virtual Agents. Pozwalają na automatyzację w zakresie tworzenia prostych aplikacji, raportowania i analizy danych, tworzenia przepływów pracy czy konfigurowania chatbotów. Obecnie 86% firm Fortune 500 korzysta z Power Apps, a 97% korzysta z Power Platform.

Microsoft Ignite 2021

Microsoft Ignite 2021

Nowe funkcjonalności to chociażby Power Automate Desktop w Windows 10 – pozwala na automatyzację zadań i zwiększenie produktywności użytkowników.

Co więcej, Power Platform jest w pełni zintegrowany z Microsoft Teams. Dzięki temu użytkownicy mogą np. tworzyć aplikacje Power Apps bezpośrednio w Teams – a także przepływy pracy poprzez Power Automate w Teams itd.

Hybrydowe miejsce pracy z narzędziami Microsoft

Ostatni rok był ogromnym wyzwaniem, jeśli chodzi o zmianę trybu pracy. Co jest pewne, już nigdy nie wrócimy do poprzedniego modelu pracy. Ogromnym wsparciem okazała się technologia oraz narzędzia ułatwiające komunikację. Patrząc w przyszłość, najpewniej większość z nas będzie pracowała w modelu hybrydowym – zarówno zdalnie, jak i w biurze. Ponad 80% menadżerów i kierowników oczekuje bardziej elastycznego podejścia do pracy zdalnej po pandemii. Aby zrealizować te potrzeby, biuro – wszystkie dane i narzędzia, należy przenieść do chmury. Dzięki temu, z każdego urządzenia czy miejsca, pracownik ma dostęp do tych samych zasobów.

Microsoft Teams to nie tylko komunikator, ale kompleksowe narzędzie do pracy. Każdego dnia korzysta z niego 115 milionów użytkowników. Aby odpowiedzieć na ich potrzeby, w samym 2020 roku wprowadzono aż 100 nowych funkcji w Microsoft Teams.

Nowości w Microsoft Teams

O narzędziach do pracy biurowej Microsoft 365 oraz aplikacji do pracy zespołowej i komunikacji Microsoft Teams mówił podczas keynote Satya Nadella. Aplikacje te są podstawą pracy klientów Microsoft, a firma rozwija je, aby niwelować bariery w komunikacji i realizacji obowiązków zawodowych, wynikających z pracy w różnych lokalizacjach i warunkach.

Nowe funkcjonalności w Microsoft Teams przedstawiła Nicole Herskowitz, General Manager Microsoft Teams.

Dynamic View – nowa funkcjonalność pozwala na automatyczne dostosowanie doświadczeń (layoutu) według wymagań uczestników spotkań wideo oraz omawianych treści.

Microsoft Ignite 2021

Microsoft Ignite 2021

PowerPoint Live w Microsoft Teams – nowa forma udostępniania prezentacji podczas spotkań.

Microsoft Ignite 2021

Microsoft Ignite 2021

Presenter mode – kolejna możliwość prowadzenia prezentacji. Prelegent może bardziej wyróżnić się podczas prezentowania i jeszcze lepiej przedstawić swoją pracę.

Microsoft Ignite 2021

Microsoft Ignite 2021

Co więcej, już niedługo będziemy mogli prowadzić profesjonalne webinary – z nowymi funkcjami planowania, ankiet, chatów i raportowania.

Dowiedz się więcej o nowościach ogłoszonych podczas Microsoft Ignite 2021

To oczywiście nie wszystkie ogłoszenia z Microsoft Ignite 2021. Podczas konferencji odbyło się 386 sesji – można je za darmo zobaczyć na stronie wydarzenia www.myignite.microsoft.com