Microsoft Dynamics NAV odpowiedzią dla firm produkcyjnych
16178
post-template-default,single,single-post,postid-16178,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
manufacturing companies

System ERP odpowiedzią na potrzeby branży produkcyjnej

Obecnie producenci zmagają się z innymi wyzwaniami, niż jeszcze kilka lat temu. Świat zmienia się w szybkim tempie i jest coraz bardziej zintegrowany. Globalna gospodarka, zawrotny rozwój technologii, a także problemy z przewidywaniem zachowań konsumentów mogą stać się dla przedsiębiorstw barierą. Ale także szansą.

Wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych

Mikro- i makrootoczenie staje się coraz trudniejsze, pełne pułapek i niebezpieczeństw. Dotyczy to zwłaszcza producentów, którzy nie rozumieją zachodzących zmian i ewolucji. Ewolucji w kierunku chmury i integracji.

To najwyższy moment, by zacząć działać. Kierować swoją uwagę w stronę nowoczesnych rozwiązań i technologii, takich jak systemy ERP, chmura obliczeniowa, BI, sztuczna inteligencja, Przemysł 4.0, czy Internet Rzeczy – mówi Przemysław Kniat, Kierownik ds. sprzedaży, IT.integro – Ich brak będzie decydować o możliwym upadku firm produkcyjnych, które nie dostosują się do rynku i klientów – dodaje.

Przedsiębiorstwa produkcyjne codziennie są narażone na wiele niebezpieczeństw. Takie czynniki jak niestabilna, światowa gospodarka, starzejące się społeczeństwo, niedostatek siły roboczej, skomplikowane regulacje prawne, duża ilość danych i ciągła presja wdrażania innowacji, powodują, że rozwój firm jest utrudniony.

Zewnętrzne zagrożenia dla firm produkcyjnych

Trudna gospodarka

Światowe kryzysy gospodarcze, bezrobocie, brak wykwalifikowanych pracowników, dewaluacja walut oraz niski poziom konsumpcji klientów, odpowiadają za coraz niższe marże producentów. Powodują także problem w podejmowaniu decyzji, dotyczących przyszłych inwestycji, rozmiarów produkcji i cen. Niestabilna sytuacja rynkowa oraz brak dostępu do spójnych, rzeczywistych danych to trudności, mogące doprowadzić do upadku firm produkcyjnych, które nie będą w stanie prawidłowo ocenić sytuacji.

Globalny rynek: współpraca z dostawcami

Producenci mogą podnieść efektywność oraz wyniki sprzedaży poprzez integrację oraz ścisłą współpracę z dostawcami. Tematyka partnerstwa w łańcuchu dostaw, w erze wzrastającej niepewności i zmian w popycie nabiera szczególnego znaczenia. Poza obniżką kosztów oraz redukcją ryzyka, firmy zacieśniają współpracę w celu zwiększania zdolności konkurowania, łączenia kompetencji i zdobywania wiedzy. Relacje partnerskie powinny być oparte o zaufanie i komunikację.

Producenci potrzebują rozwiązań, które rozdzielą oraz zabezpieczą te informacje, którymi chcą się podzielić z zaufanym dostawcą od tych, które są tajemnicą firmy. Muszą mieć możliwość ich udostępnienia bez narażania się na ryzyko utraty danych poufnych bądź własności intelektualnej.

Złożone regulacje prawne i przepisy

Zmiany w przepisach prawnych i jakościowych są dla producentów codziennością. Regulacje związane z bezpieczeństwem oraz ochroną konsumentów mają kluczowe znaczenie, jednak w przedsiębiorstwach często są spychane na dalszy plan. Priorytetem jest proces produkcyjny. Producenci wymagają rozwiązań, które pozwolą im zachować restrykcyjne standardy z jednoczesnym zachowaniem efektywności produkcji.

Bezpieczeństwo

Częstym problemem firm produkcyjnych jest potrzeba dbania o bezpieczeństwo, aktualizację oraz utrzymanie serwerów i oprogramowania, często pochodzących od licznych dostawców. Wiąże się to ze sporym obciążeniem działów IT, które zmuszone są sporo czasu wydatkować na rutynowe, acz potrzebne czynności. Czasu, który mogliby spożytkować w bardziej efektywny sposób.

Dodatkowo zagwarantowanie bezpieczeństwa informacji stanowi duże wyzwanie. Coraz większa ilość pracowników pracuje zdalnie lub w elastycznych godzinach pracy. Kluczowe dla sprawnego funkcjonowania firmy jest zapewnienie łatwego i niezawodnego dostępu do danych oraz kontrola nad dostępem do poufnych dokumentów.

W jaki sposób system ERP w chmurze może pomóc firmom produkcyjnym?

Niestabilna gospodarka

System ERP w chmurze ogranicza koszty utrzymania, zakupu infrastruktury IT i oprogramowania aż o 54%. Rozwiązania chmurowe pozwalają zaoszczędzić zarówno pieniądze, jak i czas, przyczyniając się do lepszego poziomu współpracy oraz skrócenia czasu produkcji i dostaw.

Łańcuch dostaw

Chmura usprawnia procesy związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw. Elastyczność i nieograniczona wydajność platformy pozwala szybciej reagować na zamówienia, dostosowywać się do zmieniających zachowań konsumentów i redukować zapasy.

Dodatkowo, przedsiębiorcy posiadają pełną kontrolę nad zakresem danych, udostępnianych dostawcom. Dzięki temu, znacznie prostszy jest proces wymiany informacji, pomocny przy prognozowaniu popytu i zamówień, a także w uzupełnianiu zapasów.

Funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV pozwalają na minimalizację kosztów zapasów oraz marnotrawstwa, a także na kontrolę cyklu realizacji zamówienia, poziomu obsługi klienta, czasu trwania transportu, terminowości dostaw i poziomu zapasów.

Bezpieczeństwo produkcji i danych

Rozwiązania Microsoft spełniają wszystkie wymogi bezpieczeństwa danych. Są zgodne z panującymi przepisami oraz spełniają kryteria i uwarunkowania specyficzne dla produkcji.

Rozwiązania oparte na chmurze, gwarantują producentom dostęp do automatycznych aktualizacji oraz pełnej skalowalności, zapewniając bezpieczeństwo procesów i przechowywanych danych. Firma Microsoft jest liderem branży w zakresie ustanawiania jasnych wymagań dotyczących zabezpieczeń i prywatności oraz konsekwentnego spełniania tych wymagań. Platforma Azure jest zgodna z wieloma międzynarodowymi i branżowymi standardami, np. ISO 27001, HIPAA, FedRAMP, SOC 1 i SOC 2, jak również standardami krajowymi, takimi jak IRAP w Australii, G-Cloud w Wielkiej Brytanii i MTCS w Singapurze. Rygorystyczne inspekcje przeprowadzane przez podmioty zewnętrzne, np. British Standards Institute, potwierdzają, że na platformie Azure są stosowane ścisłe kontrole zabezpieczeń wymagane w tych standardach.

Wewnętrzne zagrożenia dla firm produkcyjnych

Siła robocza

Coraz większym problemem dla producentów jest brak siły roboczej. Minęły już czasy wyżu demograficznego oraz rynek pracodawcy. Coraz ciężej jest znaleźć wykwalifikowanych pracowników, dlatego aby zmaksymalizować efektywność produkcji, właściciele firm muszą zadbać o przekazywanie wiedzy eksperckiej młodszym pracownikom. Warto również zauważyć, że młodsze pokolenie, ludzi urodzonych między 1980 a 2000 rokiem, posiada inne potrzeby. Są to pracownicy preferujący mobilny system pracy, pracę zdalną, dostęp do danych analitycznych i social media.

Big Data

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, pracownicy dysponują coraz większą ilością danych. Aby podniosły efektywność procesów, muszą być udostępnione i wykorzystane przez użytkowników. Przedsiębiorcy powinni mieć możliwość korzystania ze spójnej, zawsze aktualnej bazy danych, dostępnej z każdej lokalizacji. Wiele firm produkcyjnych nadal nie wykorzystuje dostępnych informacji, gdyż pochodzą z różnych źródeł, co uniemożliwia ich prostą analizę.

Innowacje i elastyczność

Producenci, aby zachować przewagę konkurencyjną muszą dbać o ciągłe doskonalenie procesów, szybką reakcję, systematyczne podnoszenie jakości, społeczną odpowiedzialność i koncentrację na potrzebach odbiorcy. Cechy te mają zapewnić producentowi możliwość działania i przetrwania na szybko zmieniających się i zatomizowanych rynkach.

Aby przetrwać na trudnym rynku, producenci muszą dbać o stały dostęp do innowacji, który zapewni im rozwój. Rozwiązań, które zapewnią im efektywny rozwój, usprawni procesy produkcyjne, magazynowe i logistyczne oraz usprawnią pracę użytkowników.

Inwestycje

Obecny, niestabilny rynek, zmienni i nieprzewidywalni klienci to czynniki, które utrudniają planowanie przyszłych inwestycji. Przedsiębiorcom brakuje odpowiedniej wiedzy, danych, które zapewniłyby im możliwość podejmowania dobrych, perspektywicznych decyzji dotyczących wielkości produkcji, nowych produktów czy przyszłości organizacji w branży.

W jaki sposób system ERP w chmurze może pomóc firmom produkcyjnym?

Siła robocza

Chmura zapewnia mobilny dostęp do systemu ERP, wartościowych danych oraz analityki bez względu na czas i miejsce, gwarantując zawsze aktualne informacje. Rozwiązania chmurowe to także prosty sposób na współpracę z dowolnej lokalizacji, współdzielenia dokumentów i plików oraz możliwość pracy zdalnej bez ograniczenia wydajności pracowników. To także szereg możliwości, usprawniających współpracę, a tym samym ułatwiające przekazywanie wiedzy, danych i doświadczeń pomiędzy pracownikami. Pozwala również na efektywne prowadzenie szkoleń i prezentacji.

Możliwość pracy zdalnej, mobilność, social media oraz dostęp do danych w dowolnym miejscu i czasie, to ogromne korzyści dla młodszych pracowników. Zapewnia im to elastyczność i swobodę działań – styl pracy, który preferują.

Big Data

Chmura zapewnia bezpieczne magazynowanie, skalowanie oraz analizowanie danych Big Data. Informacje te stają się łatwiej dostępne dla kadry kierowniczej, ułatwiając podejmowanie trudnych decyzji biznesowych.

System ERP w chmurze to możliwość wykorzystania dużych, zmiennych i różnorodnych zbiorów danych. Producenci zbierają dane z różnorodnych źródeł transakcje biznesowe, media społecznościowe, dane z sensorów, dane wymieniane między urządzeniami. W przeszłości przechowywanie tych danych stanowiło problem, ale obecnie nowe technologie znacznie to ułatwiły.

Dane powstają i są dostarczane bardzo szybko. Powinny być obsługiwane z odpowiednim reżimem czasowym. Znaczniki RFID, czujniki oraz inteligentne mierniki wymagają obsługi olbrzymich ilości danych, w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

Dane przychodzą w różnych formatach, począwszy od ustrukturyzowanych, numerycznych danych w tradycyjnych bazach danych do niestrukturalnych dokumentów tekstowych, wiadomości e-mail, plików video i audio, danych znaczników magazynowych lub transakcji finansowych.

Innowacje i elastyczność

Rozwiązania oparte na chmurze gwarantują producentom dostęp do nowych funkcjonalności, krótszy czas konfiguracji, mniejszą złożoność procesów, niższe koszty innowacji. Użytkownicy mogą testować, udostępniać i współpracować nad nowymi możliwościami, bez ponoszenia znaczących kosztów.

Microsoft Dynamics NAV w chmurze wspiera zarządzanie zmiennym poziomem popytu, zapewniając automatyczne skalowanie zasobów i natychmiastowe udostępnianie nowych możliwości. Nowe rozwiązania umożliwiają włączenie klienta do procesu projektowania i wytwarzania szybkie reagowanie na potrzeby klienta, indywidualne produkty zgodne z wymaganiami klienta oraz gotowość do zmian, w tym rekonfiguracji.

Inwestycje w technologie

Model chmurowy zapewnia skalowalność dostępnych zasobów, dopasowując się na bieżąco do potrzeb producentów. Model oparty na chmurze eliminuje potrzebę dużych inwestycji w zakup sprzętu, pozwalając na comiesięczną płatność abonamentową. Producenci korzystają ze sprzętu oraz usług dostawcy oprogramowania, dlatego przedpłacane nakłady inwestycyjne (CAPEX) są zastępowane przez niższe, przewidywalne, roczne subskrypcje operacyjne (OPEX), które można dostosować w dowolnym momencie.

 

Branża produkcyjna w szczególności wymaga dostępu do nowoczesnych technologii, innowacyjnych rozwiązań i chmury. Wkraczając w erę cyfrowej transformacji, producenci nie mogą sobie pozwolić na pozostanie z tyłu, gdyż w ten sposób stracą swoją konkurencyjność i zaufanie ze strony kontrahentów i klientów.