Microsoft Dynamics 365 Business Central nowości 2022

Co nowego w systemie ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central?

O tym, że przejście w tryb „continous upgrade” jest dla użytkowników Microsoft Dynamics 365 Business Central opłacalne, nie trzeba nikogo przekonywać. Dostęp do najnowszych funkcjonalności, lepsze zabezpieczenia, stabilność oprogramowania i brak kosztów obszernych projektów upgrade’owych systemu ERP to niejedyne korzyści. Microsoft dostarcza dwie wersje systemu Business Central rocznie: wiosną – wave 1 oraz jesienią – wave 2. Dowiedz się, o jakie nowe funkcjonalności system zostanie wzbogacony w 2022 roku.

Nowe funkcjonalności w Business Central

W obszarze aplikacji Business Central zostaną udostępnione najczęściej zgłaszane przez użytkowników funkcje. Dotyczą one działań głównie w obszarze raportowania oraz łańcucha dostaw.

Blokowanie usuwania kont Księgi Głównej

Funkcjonalność uniemożliwia przypadkowe usunięcia kont księgi głównej. Przed usunięciem konta konieczne jest wyrównanie salda do zera oraz zamknięcie roku fiskalnego. Co więcej, w wielu krajach wymagane jest przechowywanie pewnych danych finansowych przez określony czas. Aby zapobiec przypadkowej utracie danych, funkcjonalność umożliwia określenie daty, od której usunięcie konta jest zablokowane.

Microsoft Dynamics 365 Business Central nowości 2022

Automatyczna akceptacja transakcji dla dzienników międzyfirmowych

Księgowania międzyfirmowe ułatwiają księgowanie dla dwóch lub więcej firm, co podnosi efektywność scentralizowanego działu finansowego lub działów księgowych w firmach partnerskich. Dodając automatyczną regułę dla automatycznej akceptacji w dzienniku międzyfirmowym, można wyeliminować zbędne ręcznie wykonywane kroki w procesie księgowania.

Dziennik uzgadniania płatności – włączony podgląd księgowania

Rozliczenia bankowe i płatnicze są kluczowymi procesami dla wszystkich firm, ponieważ zapewniają wgląd, czy przepływy środków pieniężnych są właściwe, oraz czy wszystkie transakcje zostały rozliczone. W nowym wydaniu Business Central korzystanie z dziennika uzgadniania płatności będzie bardziej efektywne niż dotychczas dzięki nowym możliwościom takim jak:

 • wyświetlanie pól dla zobowiązań i należności w dolnej sekcji dzienników,
 • podgląd przed publikacją.

Różne firmy jako  nabywca i odbiorca faktury

Funkcja wspiera projekty, w których jedna firma jest nabywcą, a druga – odbiorcą faktury. Tworząc zlecenie, kierownik projektu może określić nabywcę. Może być inna firma, niż ta która zostanie obciążona kosztami za projekt. Co więcej, kierownik projektu może:

 • określić miejsce, w którym praca zostanie wykonana, wybierając je z listy adresów dostaw klienta;
 • dodać informacje o zewnętrznych odwołaniach w celu uproszczenia komunikacji na temat projektu;
 • nadpisać standardowe warunki finansowania konkretnego projektu.

Raport wyciągu rachunku bankowego

Uzgodnienie bankowe jest krytycznym zadaniem księgowym dla większości firm. Pomaga upewnić się, że wszystkie transakcje zostały zarejestrowane i poszczególne pozycje są prawidłowe. Raport dotyczący zaksięgowanych uzgodnień bankowych (wyciągów z konta bankowego) został ulepszony tak, aby usprawnić proces walidacji i audytu.

Blokowanie podatku VAT i ogólnych ustawień księgowania

Użytkownikom Business Central zależy na szybkim rozpoczęciu pracy. Podczas etapu nauki i poznawania systemu mogą zostać popełnione błędy w konfiguracji księgowania podatku lub w ogólnych ustawieniach księgowania. Ponadto, wewnętrzne zasady działania w firmie mogą ulec zmianie, co spowoduje, że niektóre ustawienia księgowania staną się nieaktualne. Zablokowanie tych ustawień pomoże użytkownikom przestrzegać firmowych zasad księgowania. Dzięki tej funkcjonalności można mieć pewność, że księgowanie jest spójne, ponieważ stosowane są prawidłowe ustawienia.

Zmiana domyślnego konta bankowego na dokumentach sprzedaży produktów i usług

Przedsiębiorstwa korzystają z wielu kont bankowych w różnych bankach, aby zmniejszyć koszty obsługi, ograniczać ryzyko walutowe i inne negatywne czynniki. Coraz więcej firm korzysta z elektronicznych faktur sprzedaży, które muszą zawierać dane konta bankowego odbiorcy płatności. Funkcja pozwala na zmianę konta bankowego na dokumentach sprzedaży produktów i usług, co zwiększa elastyczność w zakresie przekazywania płatności i nabywców do odbiorców.

Sprawdzanie dokumentów i dzienników podczas pracy

Dzięki dodatkowej walidacji możliwa jest automatyczna identyfikacja problemów dotyczących danych  w dokumentach i dziennikach, które mogą uniemożliwić księgowanie. Wczesne informowanie użytkownika i jego wizualne wskazanie problemie wspomaga zwiększenie produktywności i oszczędzają czas.

Konsolidacja sald klientów i dostawców

Kiedy współpracujesz z firmami, które są zarówno nabywcami, jak i dostawcami, możesz uniknąć dokonywania niepotrzebnych płatności i zaoszczędzić na opłatach transakcyjnych, konsolidując salda nabywców i dostawców.

Sprawne wyszukiwanie dokumentów i zapisów

Funkcja pozwala na szybkie:

 • wyszukiwanie informacji w odpowiedzi na zapytanie nabywcy odnośnie stanu zamówienia,
 • wyszukanie terminu płatności faktury od dostawcy na podstawie numeru faktury,
 • śledzenie zamówienia zakupu zapasu na podstawie jego numery seryjnego.

Stała ilość w BOM-ach produktowych

Dzięki tej funkcjonalności możesz ustalić w systemie, że zużycie komponentu będzie takie samo niezależnie od ilości odpadów lub produkcji.

Rejestracja wiadomości e-mail poprzez udostępnioną skrzynkę pocztową i interfejs Graph API

Dzięki śledzeniu wymiany wiadomości e-mail pomiędzy sprzedawcami i potencjalnymi nabywcami, można uzyskać więcej korzyści z działań w zakresie komunikacji i przekształcić je w szanse sprzedaży. Business Central może współpracować z Microsoft Exchange Online, umożliwiając tworzenie rejestru wiadomości przychodzących i wychodzących.

Mapowanie zestawów ustawień Dataverse, takich jak warunki płatności, transportu i spedytorzy bez kodu

Warunki płatności, metody dostawy i spedytorzy mogą zmieniać się wraz z otoczeniem biznesowym, w jakim działa przedsiębiorstwo. Aby szybko reagować na zmieniające się warunki biznesowe, firmy muszą sprawnie i efektywnie zmieniać zasady dotyczące płatności, transportu i spedytorów w swoim systemie informatycznym.

Zwiększona kontrola księgowania rozliczeń międzyokresowych

Rozliczenia międzyokresowe umożliwiają uznanie przychodów lub wydatków w okresie innym niż ten, w którym transakcja faktycznie została zaksięgowana. Większość kontroli księgowych obejmuje bieżący okres obrachunkowy. Funkcjonalność rozliczeń międzyokresowych umożliwia automatyczne rozliczenie przychodów i wydatków według ustalonego harmonogramy i różnych okresów księgowych, co daje księgowym większą kontrolę przy księgowaniu.

Nowy interfejs użytkownika do wprowadzania prognoz popytu w celu dodania obsługi kodów wariantów i innych ulepszeń

Dokładne prognozowanie popytu pozwala przedsiębiorstwom na ocenę ich pozycji na rynku, co jest niezwykle ważne dla kształtowania strategii cenowych, rozwoju i oceny potencjału rynkowego. Dzięki uwzględnieniu odpowiedniego poziom szczegółowości wariantów pozycji w prognozach popytu odblokowuje możliwości planowania i skraca czas realizacji dla firm, które nie mają napływu zamówień sprzedaży i zarządzają wieloma niemal identycznymi pozycjami.

Wybór raportów dla projektów

W przypadku gdy moduł Zlecenia jest wykorzystywany w zarzadzaniu projektami, strona Wybór raportów – zlecenia umożliwia określenie, który obiekt raportu będzie wykorzystywany do drukowania ofert dotyczących zleceń.

Ustawienia domyślnych wymiarów w lokalizacjach

Wymiary to wartości, które pozwalają na kategoryzowanie zapisów, w celu umożliwienia użytkownikom śledzenia i analizowania ich w dokumentach, takich jak zamówienia sprzedaży. Na przykład, wymiary mogą określać dział lub projekt, z którego pochodzą poszczególne zapisy. Funkcja eliminuje pomyłki i redukuje czas potrzebny na ręczne wprowadzanie wymiarów na poziomie transakcji w przypadku, gdy wszystkie zapasy pochodzą z jednej lokalizacji i działu.

Obsługa operacji pobrań zapasów i pobrań z magazynu dla Pracy

Przedsiębiorstwa mogą włączyć obsługę czynności magazynowych dla zleceń,  co zapewnia efektywny przepływ realizacji zleceń w magazynie oraz lepsze zarządzanie zapasami.

Tworzenie wpłat bankowych

Funkcjonalność umożliwia księgowanie wszystkich transakcji zawartych w jednej wpłacie bankowej. Zbiorcze księgowanie wpłat ułatwia z kolei uzgodnienie bankowe. Co więcej, jeśli użytkownik potrzebuje zarejestrować wpłaty obejmujące więcej niż jedną transakcję, może skorzystać z funkcjonalności wpłat zamiast zapisów dziennika głównego.

Dwucyfrowy rok obejmuje okres 1950-2049

Wpisując rok jako liczbę dwucyfrową, użytkownicy otrzymają wyniki, które są najbliższe oczekiwanemu rokowi. W poprzednich wersjach domyślnie wykorzystywane były  ustawienia Windows, które często różniły się w zależności od systemu operacyjnego.

Integracja z Shopify

Shopify dostarcza firmom handlowym intuicyjne rozwiązanie e-commerce. Aby ułatwić klientom Dynamics 365 Business Central tworzenie lepszych doświadczeń zakupowych online, nawiązano współpracę z Shopify. Integracja dwóch systemów umożliwia synchronizację informacji o zamówieniach, zapasach i klientach, co zapewnia handlowcom możliwość szybkiej realizacji zamówień i lepszą obsługę klientów. Dzięki integracji Business Central jeszcze lepiej wspomaga procesy łączenia danych, pomagając w ten sposób firmom szybciej dostosowywać się do nowych wymagań, wdrażać inteligentne rozwiązania oraz pracować  wydajniej.

Funkcja wydania i ponownego otwierania wielu dokumentów

Status dokumentów określa, czy zostały otwarte, czekają na zatwierdzenie, zostały zafakturowane dla zaliczki czy też zostały wydane do kolejnego etapu procesu. Po zakończeniu pracy nad partią dokumentów użytkownik może przenieść wszystkie lub niektóre z nich do następnego etapu procesu albo ponownie je otworzyć w celu dalszego przetwarzania – wszystko za jednym razem.

Dwustronna synchronizacja zamówień sprzedaży w Business Central i Dynamics 365 Sales

Dzięki synchronizacji pomiędzy systemami Dynamics 365 Business Central a Dynamics 365 Sales sprzedawcy mają dostęp do informacji o możliwych opóźnieniach w wysyłce, brakach zapasów oraz zmianach ofert sprzedaży i zamówień.

Narzędzia Microsoft 365

Microsoft wie, jak istotne dla codziennej pracy użytkowników systemu, są narzędzia biznesowe z grupy produktów Microsoft 365. W 2022 roku priorytetem jest pogłębianie integracji Business Central z aplikacją do komunikacji Teams oraz innymi rozwiązaniami takimi jak Excel czy Outlook.

Lepsza współpraca w zespołach dzięki Microsoft Teams

Użytkownicy będą mogli udostępniać strony Business Central w kanałach Microsoft Teams, omawiając różne kwestie na czatach. Co więcej, będą mieli dostęp do danych w systemie bezpośrednio z poziomu komunikatora.

Po wklejeniu linku z systemu do okna czatu, aplikacja będzie wyświetlała kartę z podstawowymi informacjami i opcją przełączania się pomiędzy rozwiązaniami.

Microsoft Dynamics 365 Business Central nowości 2022

Udostępnianie danych z Business Central poprzez Outlook

Skrzynka pocztowa często jest narzędziem do przesyłania dokumentów, np. faktur, zdjęć uszkodzonych towarów czy wymagań klientów wylistowanych w plikach Excel czy Word. Nowy add-in w Outlooku pozwoli użytkownikom załączać pliki z e-mail do systemu Business Central bez przełączania się pomiędzy aplikacjami.

Microsoft Dynamics 365 Business Central nowości 2022

Udostępnianie plików na OneDrive

Przechowywanie plików w chmurze obliczeniowej odmieniło pracę wielu pracowników biurowych. Udostępnianie ich zamiast przesyłania, pobierania i przechowywania wielu wersji nie tylko oszczędza czas i zasoby, ale też pozwala na bardziej efektywną wymianę informacji oraz redukcję błędów. W nowej wersji systemu możliwe będzie udostępnianie plików w systemie ze Skrzynki odbiorczej raportów (Report Inbox) poprzez OneDrive.

Microsoft Dynamics 365 Business Central nowości 2022

Łatwiejsze przełączanie pomiędzy aplikacjami

W celu zapewnienia jeszcze lepszych doświadczeń użytkowników programów Microsoft, ułatwione zostało przełączanie się pomiędzy narzędziami Office 365 a Business Central. Zarówno w oknie uruchamiającym aplikację, jak i głównym widoku Office, użytkownicy będą mogli przejść do widoku webowego Business Central poprzez jedno kliknięcie.

Microsoft Dynamics 365 Business Central nowości 2022

Lokalizacja i dostępność Business Central na świecie

System Microsoft Dynamics 365 Business Central jest wykorzystywany przez firmy z całego świata, często firmy międzynarodowe. Chociaż jest rozwiązaniem globalnym, a przez to uniwersalnym, jego wykorzystanie w danym kraju wiąże się z koniecznością dostosowania do lokalnych przepisów, czyli przygotowaniem aplikacji dla danych lokalizacji. W 2022 roku lista krajów, w których dostępny jest Business Central wraz z lokalizacją, zostanie rozszerzona do ponad 70, m.in. o Angolę, Bośnię i Hercegowinę, Cypr, Dominikanę, Ekwador, El Salvador, Gwatemalę, Jamajkę, Malediwy, Nikaraguę, Panamę, Paragwaj, Urugwaj czy Zimbabwe.  W Polsce przygotowaniem lokalnej wersji zajmuje się firma IT.integro.

Wsparcie dla deweloperów

W tym roku deweloperzy mogą liczyć na wsparcie i wiele nowych narzędzi, które ułatwią im pracę, szczególnie w obszarze pracy w języku AL.

Narzędzia i dane demonstracyjne dla scenariuszy produkcyjnych

Aby ułatwić partnerom prezentowanie możliwości systemu Business Central, Microsoft tworzy narzędzia pozwalające na przeprowadzanie różnych scenariuszy produkcyjnych (rozszerzenie Contoso Coffee), np.:

 • tworzenie nowych BOM-ów produkcyjnych i wersji BOM-ów,
 • tworzenie nowych marszrut,
 • tworzenie zatwierdzonych zamówień produkcyjnych i ich modyfikowanie,
 • konfiguracja ręcznych i automatycznych zużyć,
 • planowanie zamówień pod kątem rezerwowania pokrycia zapotrzebowania,
 • konfiguracja i przetwarzanie operacji w obszarze współpracy z podwykonawcami,
 • konfigurowanie nowych objętości,
 • prognozowanie zapotrzebowania na różne warianty produktów.

Monitorowanie wydajności

W nowej wersji systemu pojawią się nowe możliwości w zakresie monitorowania wydajności. Deweloperzy, konsultanci czy administratorzy będą mogli mierzyć przepływ pracy dla klientów webowych. Pozwoli im to zmierzyć, na które narzędzie w ramach całego ekosystemu poświęcają najwięcej czasu. Dzięki temu zespoły deweloperskie mogą łatwiej i efektywniej znajdować obszary, które wymagają poprawy i zwiększyć wydajność pracy swoich deweloperów.

Wiele layoutów (układów dokumentów) tego samego typu w raportach i rozszerzeniach raportów

Dotychczas możliwe było osadzenie jednego układu dla każdego typu układu (RDLC lub Word) w raportach lub rozszerzeniu raportów. Gdy pojawiało się zapotrzebowanie na dodatkowe układy dokumentów, konieczne było ich dodawanie w formie danych w tabeli niestandardowych układów raportów. Wprowadzenie nowej sekcji renderowania w raportach i rozszerzeniach raportów pozwoli Ci na uwzględnianie wielu różnych układów tego samego typu.

Microsoft Dynamics 365 Business Central nowości 2022

Telemetria pozwalająca na monitorowanie wykorzystania funkcji

W celu dostarczania rozwiązań lepiej odpowiadających na potrzeby użytkowników, partnerzy mogą zyskać wgląd w to, w jaki sposób użytkownicy wykorzystują ich funkcjonalności i kiedy pojawiają się błędy. Korzystając z prostych wywołań dotyczących telemetrii funkcji, partnerzy mogą korzystać z telemetrii, aby zyskać wgląd w:

 • liczbę użytkowników, którzy skonfigurowali, skorzystali lub aktywnie korzystają z danej funkcji,
 • informacje, ilu użytkowników ma problem z obsługą danej funkcji.

AL-Go dla GitHub – nowoczesne DevOps dla partnerów

Metodyka DevOps jest coraz bardziej popularna wśród Partnerów Microsoft. Ciągła integracja i ciągłe dostarczanie (CI/CD) pozwalają na dostarczanie aplikacji wyższej jakości dla użytkowników Business Central. Tworząc nowe repozytorium na GitHub, możesz wykorzystać szablon repozytorium aplikacji AppSource lub PTE. Oba typy pozwalają na stworzenie w pełni funkcjonalnych repozytoriów dla projektów pisanych w AL.

Inne nowości dla deweloperów

Deweloperów w tym roku czeka wiele nowości. Poza opisanymi narzędziami i funkcjonalnościami czeka ich więcej nowości, m.in.:

 • pojedyncze zdarzenia,
 • nowe zdarzenie OnCompanyOpenCompleted,
 • nowe zdarzenia raportowania,
 • możliwość podniesienia uprawnień w kodzie AL.,
 • wdrażanie projektów zależnych w obszarze roboczym,
 • telemetria – badanie użyteczności powiadomień o błędach,
 • telemetria – nazwa firmy jako wymiar niestandardowy w AL. LogMessage,
 • eksportowanie danych w formacie XML.

Administracja i zarządzanie systemem

W celu ułatwienia konfiguracji, zabezpieczania, zarządzania oraz monitorowania środowisk użytkowników w systemie pojawi się wiele ułatwień i nowych funkcjonalności dla adminów i specjalistów IT.

 • Administratorzy bezpieczeństwa mogą zdefiniować domyślnie przypisane uprawnienia podczas rejestracji użytkowników
 • Ustawienia poczty e-mail pozwalające kontrolować, którzy użytkownicy mają dostęp do wiadomości wysyłanych z systemu Business Central
 • Obsługa szczególnych uprawnień administratora delegowanego (GDAP)
 • Telemetria zdarzeń cyklu życia środowiska
 • Telemetria dla okien dialogowych błędów uprawnień
 • Ulepszone ustawienia do zarządzania aktualizacjami
 • Powiadomienia w Microsoft 365 Message
 • Bardziej efektywne aktualizowanie użytkowników Microsoft 365
 • Lepsza obsługa zestawów uprawnień

Microsoft Power Platform

Użytkownicy Business Central mogą również liczyć na pogłębienie integracji z narzędziami Microsoft Power Platform oraz Microsoft Dataverse. Celem jest maksymalne zwiększenie produktywności i samowystarczalności użytkowników podczas korzystania z Power Apps, Power Automate oraz Power BI w Dynamics 365 Business Central.

Zdarzenia zmiany danych w Dataverse

Poprzez wirtualne tabele Business Central będzie wywoływać zdarzenia zmiany danych, tak jak w przypadku tabel natywnych. Dzięki temu triggery Power Automate będą wywoływane w przypadku zmiany danych dotyczącej  tabeli wirtualnej.

Grupa akcji do uruchomienia wybranego przepływu Power Automate

Dzięki Power Automate użytkownicy mogą tworzyć własne przepływy pracy. Rozwiązanie jest platformą niskokodową (low-code/no-code), udostępniającą ogromną liczbę łączników ułatwiających integrację systemów. Jednym z nowych scenariuszy jest ręczne uruchomienie przepływu z poziomu Business Central. Każdy użytkownik czy deweloper będzie mógł automatyzować swoje zadania i przepływy pracy tak, jak tego potrzebuje.

Onboarding użytkowników

W rozwoju systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central kluczowe jest zapewnienie jak najlepszych doświadczeń dla klientów końcowych, szczególnie na początku ich pracy z oprogramowaniem. W nowej wersji systemu spotkają się z wieloma ułatwieniami w procesie onboardingu nowych użytkowników.

Microsoft wspiera swoich partnerów we wdrażaniu nowych użytkowników w funkcjonowanie Business Central. Podczas onboardingu partnerzy mogą korzystać z wbudowanych funkcji, jak lista kontrolna Rozpoczęcie pracy, porad, zestawów do konfiguracji czy wspomagania ustawień.

Użytkownicy nowej wersji Business Central będą mieli dostęp do treści tzw. kontekstowej poprzez nowoczesne okno pomocy, dostępne w innych aplikacjach biznesowych Microsoft. W ten sposób udostępniane będą treści nie tylko od Microsoft, ale także od Partnerów. Wskazówki będą zawierały linki odnoszące się do szczegółowej dokumentacji oraz innych stron aplikacji.

Raportowanie

Analityka i raportowanie to jeden z ważniejszych obszarów w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, dlatego w nowej wersji Business Central użytkownicy będą mieli dostęp do kilku nowych funkcjonalności, które pozwolą im na lepsze raportowanie oraz udostępnianie danych. Wprowadzone zostaną ulepszenia w układach programu Excel oraz funkcje arkuszy kont. Usprawnienia obejmą również historię analizy w Power BI – użytkownicy będą mogli wyświetlać większą liczbę pulpitów na stronie głównej.