Aktualizacje w Dynamics 365

Kolejny krok w stronę cyfrowej transformacji – co nowego czeka Dynamics 365?

Cyfryzacja nabrała w ostatnim czasie zawrotnego tempa. Jak stwierdził sam dyrektor generalny Microsoft – Satya Nadella – doświadczyliśmy 2-letniej wartości cyfrowej transformacji w przeciągu zaledwie 2 miesięcy. Praca zdalna i społeczny dystans wymusiły na przedsiębiorstwach zintensyfikowaną interakcję z technologią, modyfikację kontaktów wewnętrznych i sposobów realizacji potrzeb konsumenckich. Microsoft jest istotnym filarem zmian, o czym z perspektywy lokalnej może poświadczyć choćby miliardowa inwestycja w rozwój Polskiej Doliny Cyfrowej, zapowiedziana w tym roku przez technologicznego giganta, o której więcej możecie dowiedzieć się z naszego poprzedniego artykułu.

Przełomowe przedsięwzięcie związane z rozbudową rozwiązań chmurowych na terenie naszego kraju to jednak, jak wiemy, pewnego rodzaju ukoronowanie usług, które Microsoft dostarcza i optymalizuje pod kątem swoich użytkowników regularnie. Przedsiębiorstwo dwa razy do roku ogłasza plany aktualizacyjne w ramach funkcjonalności swoich produktów, tzw. „release wave”, obejmujące przede wszystkim obszary funkcjonalności Dynamics 365 i Power Platform. W okresie od października 2020 do marca 2021 możemy spodziewać się drugiej „fali” zmian wspierających usługi w chmurze, opartych w dużej mierze na pogłębionej integracji ze środowiskiem produktów Microsoft – w tym Microsoft Teams. Jakie nowe możliwości stworzy dla użytkowników środowisko aplikacji Dynamics?

Obsługa klienta w wyższym standardzie

Brak adekwatnej, satysfakcjonującej odpowiedzi na potrzeby klientów to pierwszy krok do utraty konkurencyjności. Gwarancja wysokiej jakości obsługi konsumenckiej mogła ostatnimi czasy stanąć pod znakiem zapytania zważywszy na zmianę dotychczasowych modeli komunikacji, jaka dotknęła wiele przedsiębiorstw. W planach Microsoft pozostaje udoskonalenie tego obszaru. Modyfikacje Customer Service zapewnić mają zwiększoną wydajność działów za sprawą możliwości uczestnictwa w wielu sesjach jednocześnie i pogłębionej integracją z aplikacjami mobilnymi, zaś Customer Service Insights – dzięki procesom podpartym na powtarzających się scenariuszach czy zmienionemu widokowi analiz z działu, co zastaniemy również w podstawowej wersji Centrum Obsługi Klienta.

Nadchodzące zmiany zakładają ponadto szeroką integrację Customer Insights z Power Platform, wychodząc na przeciw potrzebie rzetelnej segmentacji i systematyzacji danych oraz obsługi mnogiej liczby środowisk biznesowych. W zasięgu ręki znajdą się precyzyjne informacje analityczne na temat klientów opracowane zgodnie z narzędziem Power BI, kreacje niestandardowych aplikacji w Power Apps czy przepływy pracy określone zgodnie z działaniami konsumentów za pomocą Power Automate.

Nowe możliwości sprzedażowe

W planach aktualizacji uwzględniono rozbudowane korzyści dla zespołów sprzedażowych, które w ramach Dynamics 365 Sales obejmować mają nowe narzędzia i odświeżony interfejs sprzyjający prostemu dostępowi do danych na temat klientów oraz efektywnemu prognozowaniu. Celne przewidywania wraz z dokładną analizą z zakresu konwersacji, relacji czy lejków sprzedażowych stanowić mają ponadto część modyfikacji Dynamics 365 Sales Insights, w drodze ku zwiększonej digitalizacji procesu sprzedaży i trafnemu doborowi umów.

Microsoft zapowiada zmiany podążające z trendem rozwoju e-handlu, który w minionych miesiącach lockdownu znacząco zyskała na prowadzeniu względem tradycyjnej formy kupna. Dynamics 365 Commerce, czyli szansa na stawianie kompletnych witryn e-commerce nawet dla jednostek spoza grona programistów, będzie oferował klientom możliwość dogodnej formy odbioru towarów zarówno w sklepie, jak też z innych miejsc, wspierając firmę w dobie społecznego dystansu. Integracja z Fraud Protection przysłuży się zaś kwestii bezpieczeństwa, pozwalając konsumentom na ocenę transakcji pod kątem ewentualnych oszustw za sprawą funkcji ręcznej weryfikacji.

Usprawnienie procesów wewnętrznych firmy

Przyglądając się bliżej tej kategorii można podzielić ją na kilka obszarów, takich jak zarządzanie zasobami ludzkimi, dostawami czy projektami. Dynamics 365 Human Resources przewiduje zmiany, które usprawnią pracę kadry zarządzającej w zakresie dysponowania premiami, nieobecnościami czy urlopami pracowników. Microsoft zapowiedział także budowę ekosystemu dla zarządzania kapitałem ludzkim, dzięki któremu możliwa stanie się współpraca z partnerami odpowiedzialnymi za rekrutację czy płacę.

Dynamics 365 Supply Chain Management to z kolei nowości w obszarze optymalnego planowania dostaw i produkcji w oparciu o pamięć baz danych. Użytkownicy mogą spodziewać się ulepszeń w zakresie zarządzania zmianami inżynieryjnymi oraz wersjonowania produkcji, zaś globalne koncerny – nowej funkcji służącej zarządzaniu mnogą ilością ksiąg rachunków kosztów z uwzględnieniem podwójnej waluty oraz wyceny.

Skutecznej integracji pomiędzy wieloma obszarami działań przedsiębiorstwa mają z kolei w założeniu przysłużyć się modyfikacje Dynamics 365 Project Operations, gwarantujące przepływ informacji w jednej aplikacji, a w ramach różnych operacji związanych z pracą odrębnych zespołów.

Pogłębiona integracja z Microsoft Teams

Popularność komunikatora Microsoft nie słabnie i raczej nie nastąpi to w najbliższym czasie. Aplikacja w pełni zintegrowana z doskonale znanym pakietem narzędzi biurowych Microsoft 365 (niegdyś Office 365) to jeden z niewątpliwych faworytów, jeżeli chodzi o utrzymywanie kontaktu w ramach codziennej pracy zespołowej. Dlaczego? Ze względu na swoje elastyczne funkcje i wspomnianą właśnie kompatybilność względem innych programów, o czym możecie dowiedzieć się więcej w tym artykule.

Najbliższy plan aktualizacyjny Microsoft w dużej mierze skupił się na możliwościach czołowego komunikatora, uwzględniając jego pogłębioną integrację z Dynamics 365 Business Central i obecność w takich obszarach, jak:

  •  tworzenie oraz hostowanie wydarzeń online oraz występowanie w charakterze dostawcy webinariów w ramach integracji z Dynamics 365 Marketing,
  • zarządzanie wymienionymi już urlopami oraz nieobecnościami pracowników bezpośrednio z poziomu aplikacji,
  • kreowanie zadań pracowników wraz z monitorowaniem ich efektów w ramach kompatybilności z Dynamics 365 Connected Store.

Jeżeli jesteście ciekawi wszystkich zmian, jakie nadejdą w środowisku Dynamics 365 na przełomie tego oraz najbliższego roku, możecie zapoznać się z ich pełną listą.