Kobiety w IT

Kobiety w IT. Jak zmienia się rynek?

Wiedzieliście, że za pioniera, a zarazem pionierkę programowania uznawana jest brytyjska matematyczka i poetka – Ada Lovelace? Zasłynęła ona z opracowania pierwszego algorytmu, który miał zostać wykorzystany w maszynie analitycznej, czyli inspiracji dla późniejszych komputerów.

Jej historia nabiera szczególnego wymiaru w kontekście dzisiejszego obrazu branży technologicznej. Coraz więcej kobiet dołącza do firm IT w roli testerek czy programistek, ale są to wciąż zawody mocno zmaskulinizowane, a odsetek pań na kierunkach informatycznych jest nadal dość niewielki (ok. 15%[1]). Z roku na rok jednak systematycznie wzrasta, a jak możemy przekonać się z raportów branżowych, niemałe znaczenie wśród przyszłych specjalistek IT ma również zdobywanie wiedzy i umiejętności na własną rękę.

Skąd dysproporcja płci w świecie technologii?

Co ciekawe, zaglądając do statystyk z lat 80′ możemy zauważyć, że w ówczesnej dekadzie wśród absolwentów studiów informatycznych ponad 37%[2] stanowiły kobiet. Od tamtego czasu procent ten zaczął znacząco spadać. Dlaczego?

Przyczyn doszukuje się m.in. w rozpowszechnieniu komputerów osobistych, które kupowane były do domów głównie z myślą o chłopcach. To również do niech kierowany był przekaz masowy zachęcający do takich aktywności, jak choćby gry, dzięki którym komputery zyskiwały na popularności jako element codzienności. Tymczasem styczność dziewczynek z informatyką rozpoczynała się zwykle dopiero w okresie szkolnym, już tym samym tworząc pewną „lukę”.

Powielanie stereotypów

Od lat powszechne jest też przekonanie o tym, że mężczyźni posiadają z natury większe predyspozycje do realizowania się w przedmiotach ścisłych. Mimo, że teza ta nie znajduje odzwierciedlenia w badaniach naukowych, które wyraźnie wskazują, że z perspektywy anatomii umiejętności matematyczne dziewcząt oraz chłopców są takie same. Statystyki potwierdzają natomiast, że wraz z wiekiem kobiety tracą zainteresowanie obszarem STEM (ang. Science, Technology, Engineering, Mathematics), jednak jest to konsekwencja innych czynników niż różnice w funkcjonowaniu mózgu[3].

Microsoft we współpracy z Department of Psychological and Behavioural Scinence uczelni London School of Economics przeprowadził swego czasu badanie na grupie 11,5 tys. mieszkanek krajów europejskich (w tym Polski). Ustalono dzięki niemu, że największe zainteresowanie przedmiotami ścisłymi przypada u kobiet między 11 a 15 rokiem życia, zaś spadek silnie wiąże się z przekonaniami utrwalanymi w domu i szkole oraz świadomością możliwych nierówności na rynku pracy.

Badanie wskazało główne czynniki, które od najmłodszych lat mogą determinować chęć dziewcząt do rozwijania kariery w sektorze technologii. Są to:

  • zachęcanie przez nauczycieli do zgłębiania zagadnień przedmiotów ścisłych, a nie głównie humanistycznych;
  • wskazywanie konkretnych przykładów dokonań kobiet w STEM;
  • zdobywanie praktycznych doświadczeń;
  • promowanie wiedzy o używanych codziennie aplikacjach jako przykładach praktycznego zastosowania nauk ścisłych;
  • promowanie równego traktowania płci na rynku pracy;
  • wsparcie zapewniane przez rodziców.

Dzisiaj możemy zauważyć, że równowaga płci w obszarze nowych technologii staje się stopniowo normalizowana, choć przed nami nadal wiele pracy. Nadzieje na pozytywne zmiany daje jednak wzrost świadomości o korzystnym wpływie różnorodności w firmach – również różnorodności płci. Zgodnie z raportem „Diversity Matters” McKinsey & Company, zauważa się bowiem jej realny wpływ na podnoszenie wyników biznesowych, w tym wyników sprzedaży.

Kobiety w IT w Polsce. Czego oczekują od miejsc pracy?

Szacuje się, że obecnie ok. 30% specjalistów IT w Polsce to kobiety.

W ubiegłym roku portal rekrutacyjny No Fluff Jobs opracował raport dedykowany w całości sytuacji kobiet w IT. Jak się okazuje, najliczniejszą grupę pań z branży reprezentowały programistki (34%) specjalizujące się m.in. w obszarze DevOps. Druga największa grupa to z kolei testerki. A z jakimi technologiami najczęściej pracują? U samego szczytu rankingu znajdziemy języki Java, JavaScript, Python oraz SQL.

Ciekawą kwestią, jaką porusza raport, są m.in. główne aspekty pracy, na które zwracają uwagę specjalistki IT. Czyli kolejno: dobra atmosfera, wysokość zarobków oraz możliwości rozwoju. Zgodnie z wynikami badania, nieco ponad 1/3 respondentek zmieniła w 2020 roku miejsce pracy, a głównym powodem takiej decyzji była potrzeba nowych wyzwań. Kobiety działające w IT, uznają swoją branżę za pasjonującą i liczą na to, że praca zapewni im możliwość osobistego rozwoju.

Co możemy robić, by branża IT była dla wszystkich?

Kwestia równowagi płci w IT jest coraz chętniej wspierana przez rozmaite inicjatywy – konferencje ( „Women in Tech Summit”, „ITy Specjalistką IT – kobiety w branży IT”), organizacje (Geek Girls Carrots, Women in Technology) oraz akcje (Dziewczyny na Politechniki). Warto jednak pamiętać o roli samego pracodawcy w procesie tworzenia środowiska pracy przyjaznego każdej płci. Niezwykle ważne jest dbanie o przejrzyste kryteria rekrutacyjne oraz zasady w obszarze awansów, systemu wynagrodzeń i premii. Tak by minimalizować ryzyko podejmowania decyzji w oparciu o jakiekolwiek uprzedzenia.

Na pewno inicjatywy zachęcające dziewczynki do edukacji na kierunkach ścisłych, a potem kobiety do pracy w IT, są wartościowe i zwiększają ich udział w rynku. O tym jednak czy dana osoba otrzyma pracę ostatecznie decyduje… człowiek: rekruter, lider, manager. Bardzo ważne jest więc, z punktu widzenia pracodawcy, aby na poziomie codziennej komunikacji, sytuacji i decyzji rozwiewać wątpliwości czy stereotypy związane z płcią.

„Dlaczego obawiasz się czy kobieta dobrze odnajdzie się w zespole, czy będą ją śmieszyć te same żarty co męską jego część?” „Co sprawia, że sądzisz, że kobieta będzie lepszą testerką, ale do kreatywnego tworzenia koncepcji zaproszę mężczyznę?” „Jakie przekonania stoją za tym, że zakładasz, że mężczyzna lepiej sprawdzi się jako kierownik na trudnym projekcie?” Taka codzienna „praca u podstaw” jest mniej widowiskowa, ale ostatecznie ma szansę przełożyć się na systematyczne zwiększanie udziału kobiet w firmie a dalej na kierowniczych stanowiskach – mówi Agata Landzwójczak-Tyczyno, HR Business Partner IT.integro.

Podkreśla również:

Dziś w IT.integro chyba nikt już nie ma wątpliwości, że zarówno kobiety jak i mężczyźni sprawdzają się jako konsultanci wdrożeniowcy. Zatrudniamy nie tylko konsultantów biznesowych obu płci, ale również programistów i programistki. Choć nie jest to wciąż proporcja doskonała, w każdym z naszych zespołów projektowych pracuje przynajmniej jedna kobieta. Wkrótce też powstanie pierwszy zespół wdrożeniowy kierowany przez kobietę. Stopniowo stawiamy kolejne kroki ku budowaniu różnorodnych zespołów, w których każdy może czuć się tak samo „na miejscu”.

 

Źródła:

[1] Raport 2021 „Kobiety na politechnikach”, Fundacja Edukacyjna Perspektywy

[2] Women in Computer Science: Getting Involved in STEM, www.computerscience.org/resources/women-in-computer-science

[3] Dziewczynki nie są gorsze z matematyki – nauka ostatecznie obaliła ten MIT, www.focus.pl/artykul/dziewczynki-sa-gorsze-w-matematyce-nauka-ostatecznie-obalila-mit