cyfrowa transformacja biznesu

Jakie błędy popełniają CIO i dyrektorzy IT realizując transformację cyfrową biznesu?

Transformacja cyfrowa to hasło bardzo często pojawiające się w dyskusjach biznesowych, prasie dla przedsiębiorców – zawsze w kontekście tworzenia strategii rozwoju organizacji i dążenia do budowania przewagi konkurencyjnej. Cyfryzacja biznesu jest koniecznym krokiem. Konieczne jest nie tylko przebudowanie procesów w przedsiębiorstwie oraz uporządkowanie ich na nowo, ale także wybór odpowiedniego systemu i jego wdrożenie. System informatyczny stanie się podstawą zarządzania firmą oraz jej funkcjonowania. Wybór systemu nie jest łatwy – im będzie bardziej zaawansowany technologicznie i dopasowany do profilu działalności, tym więcej szans i możliwości rozwoju zyska organizacja i będzie mogła funkcjonować bardziej wydajnie.

System ERP jako narzędzie cyfryzacji biznesu

Często firmy wkraczają na ścieżkę transformacji cyfrowej, decydując się na wdrożenie systemu ERP – najbardziej rozbudowanego i kompleksowego systemu spośród rodzajów oprogramowania dla firm. W realizacji takiego projektu konieczne jest pełne zaangażowanie CIO czy dyrektora IT, który ten projekt poprowadzi po stronie firmy. Jego podstawowym zadaniem jest rozpoznanie oraz zaadresowanie wszystkich potrzeb organizacji, aby zostały ujęte w kompleksowej strategii transformacji cyfrowej. W kontekście transformacji cyfrowej biznesu, w jakich obszarach dyrektorzy IT często popełniają błędy?

Brak odpowiedniej strategii reorganizacji

Przeprowadzenie cyfrowej transformacji biznesu przede wszystkim zmienia całą dotychczasową organizację i pracę działu IT. Wszystkie procesy, ludzie i ich role, zakres odpowiedzialności, zadania powinny przejść transformację – zostać na nowo uporządkowane. Błędy popełnione przy definiowaniu potrzeb i ról ludzi będzie miało ogromny wpływ na niepowodzenie projektu wdrożenia lub znacznie zmniejszy pozytywne efekty, które mogły zostać osiągnięte.

Brak zmian w strukturze organizacji

Nie od dziś wiadomo, jak częstym problemem dla firm są silosy organizacyjne, czyli piony i działy w strukturze firmy, które się ze sobą nie komunikują i działają prawie jak odrębne jednostki. Podczas transformacji cyfrowej i wdrożenia nowoczesnego oprogramowania, wykorzystaj możliwość zburzenia tych silosów, skonsolidowania oraz standaryzacji tam, gdzie jest ona wymagana. Na przykład, w dużych i wielooddziałowych przedsiębiorstwach, gdzie IT jest rozproszone lub podzielone na grupy czy różne działy, warto zadbać o migrację i ujednolicenie. Burzenie silosów może podnieść efektywność działalności przedsiębiorstwa nawet o 25%.

Brak uwzględnienia migracji pracowników w strategii transformacji cyfrowej

Dobrze zdefiniowany i wykonany plan migracji pracowników do przyszłego modelu, w jakim organizacja ma funkcjonować, jest kluczowy, aby transformacja cyfrowa zakończyła się sukcesem. Bez tego efektywność nakładów zainwestowanych w przeprowadzenie wdrożenia będzie znacząco obniżona. Jako dyrektor IT firmy, musisz stworzyć efektywny i kompleksowy plan migracji pracowników do nowego modelu pracy, biorąc pod uwagę kompetencje, ich nowe role oraz obszar raportowania. Plan ten powinien zawierać zmiany w zarządzaniu organizacją, nowy model organizacji, szkolenia, komunikacji, a także inne sposoby, dzięki którym pracownicy będą częścią napędzającą pozytywne zmiany w przedsiębiorstwie.

Niewystarczające skupienie na usprawnianiu procesów biznesowych

Tak samo, jak nie należy realizować transformacji bez zmian w IT, tak samo nie można pominąć usprawnień w procesach biznesowych. To procesy biznesowe powinny wyznaczać potrzeby na rozwiązania technologiczne. Technologię należy dopasować do biznesu, a nie odwrotnie. Jeśli ograniczenia technologiczne hamują rozwój biznesu, nie można uznać, że transformacja cyfrowa przedsiębiorstwa została przeprowadzona z sukcesem. Czynnikiem hamującym takie podejście jest zbytnie skupienie na samej technologii, jej możliwościach, problemach z wdrożeniem.

Zbytnie przywiązanie do samej innowacyjności

Nie wszystkie robiące wrażenie, nowoczesne rozwiązania mogą dać realną wartość naszej firmie. Dla dyrektorów IT – naturalnie interesujących się nowinkami w branży – kuszące może być skupienie na tych innowacyjnych rozwiązaniach właśnie ze względu na ich świeżość, ale często zapominając o wartości biznesowej. Zwracaj zatem uwagę na realne korzyści, jakie dane narzędzie może przynieść firmie, a nie na sam aspekt innowacyjności czy nowoczesności.