Integralność danych w systemie ERP

Dlaczego tak ważna jest integralność danych i jak ją osiągnąć z systemem ERP?

Biznes jest oparty na danych. Im więcej dobrej jakości danych przetwarza, tym lepiej może być zarządzany. Chodzi tutaj właśnie o zmianę sposobu prowadzenia biznesu i dzięki dostępowi do informacji wynikających z ogromnych ilości danych, jest to możliwe. Rolę ich integratora w firmie pełni nowoczesny system ERP. To w nim gromadzone są dane ze wszystkich obszarów biznesu. Aby móc efektywnie z nich korzystać, konieczne jest zapewnienie rygorystycznych standardów zbierania danych – ponieważ może pojawić się ryzyko niespójnych, niepełnych lub zduplikowanych informacji. Przez to nie uzyskamy pełnego wglądu w aktualny stan działalności. Dowiedz się, w jaki sposób małe i średnie przedsiębiorstwa mogą zadbać o integrację danych.

Co to jest integralność danych?

Aby osiągnąć integralność danych, konieczne jest zapewnienie spójności oraz precyzyjności we wszystkich programach używanych w organizacji. To podstawa strategii zarządzania danymi w przedsiębiorstwie. Analityka biznesowa, sztuczna inteligencja oraz uczenie maszynowe mogą zapewnić organizacji przewagę konkurencyjną, jednak koniecznym warunkiem, który należy spełnić, jest dostarczenie rzetelnych danych.

Podsumowując, integralność danych polega na tym, aby zweryfikować, czy dane odzwierciedlają stan rzeczywisty, czy go przekłamują. Opiera się to na trzech głównych warunkach – precyzyjności, spójności i braku duplikacji.

Dokładne i precyzyjne dane

Konieczne jest wprowadzenie pewnych standardów kontroli danych i ich dokładnego wprowadzania do systemu ERP. Każdy najmniejszy błąd czy źle postawiony przecinek może zaburzyć końcowy wynik analizy.

Spójność w bazie danych

Zadbaj o spójność we wszystkich obszarach oprogramowania ERP. Osiągnij ten cel poprzez wprowadzenie procedur odnośnie m.in. znaków interpunkcyjnych, skrótów czy wielkości liter. Dzięki temu integracja i identyfikacja korelacji będzie przebiegała w systemie bezproblemowo.

Duplikacja

Powielenie danych w systemie ERP często jest spowodowane brakiem ujednolicenia i standaryzacji.

Dlaczego dane i ich integracja w systemie ERP są tak ważne?

Bazy danych stały się kluczowym zasobem umożliwiającym uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku. Ich gromadzenie to pierwszy i kluczowy krok do przeprowadzenia transformacji cyfrowej biznesu. Obecnie dostępne innowacyjne narzędzia przetwarzają ogromne ilości danych, aby następnie przeprowadzić automatyczne analizy i dostarczyć odbiorcy użyteczne informacje.

Przede wszystkim, dzięki danym przedsiębiorstwa mogą lepiej rozdzielać i wykorzystywać swoje zasoby – maksymalizować ich użyteczność.

Jednym z celów, których osiągnięcie umożliwia nam zintegrowany system ERP, jest zrozumienie potrzeb klientów i ich zaspokojenie. Oczywiście, możemy prowadzić ankiety wśród klientów i w ten sposób uzyskać informację zwrotną na temat ich postrzegania firmy, jej oferty czy obsługi. Jednak dane gromadzone w samym systemie ERP – poprzez moduł CRM – mogą powiedzieć nam znacznie więcej niż sami klienci. Informacje gromadzone w CRM mogą być przetworzone i zanalizowane. Dzięki analityce biznesowej w systemie ERP zyskamy informację o trendach oraz prognozach popytu. W ten sposób wyprzedzimy potrzeby klientów i będziemy mogli szybko je zrealizować, wcześniej planując zapotrzebowanie na towary czy harmonogram produkcji.

Sprawne raportowanie w systemie ERP

Jedną z kluczowych zalet systemu ERP jest możliwość szybkiego raportowania – bez konieczności ręcznej integracji danych z różnych obszarów. Korzystając z oprogramowania, użytkownik może łatwo odczytywać informacje dzięki spersonalizowanym pulpitom nawigacyjnym.

Skuteczne decyzje biznesowe

Informacje pochodzące z baz danych organizacji służą nie tylko zwiększaniu wydajności czy optymalizacji procesów. Na ich podstawie podejmowane są krytyczne dla organizacji decyzje.

Jak zapewnić integralność danych w systemie ERP?

Pierwszym krokiem, jaki należy podjąć, jest zaangażowanie kadry kierowniczej. Kierownicy powinni wziąć udział w rozdzieleniu odpowiedzialność za zarządzanie danymi oraz kontrolowanie procesu ich pozyskiwania i spójności. Dzięki temu kierownictwo oraz menadżerowie będą mogli lepiej zrozumieć znaczenie integralności danych w różnych aspektach działalności.

Wyznaczając cele i priorytety, lepiej zaplanujesz działania. Razem z menadżerami, odpowiedz na pytania:

 • Do jakich informacji chcesz uzyskać wgląd?
 • Jaką rolę pełnią dane w budowaniu strategii firmy?
 • Które obszary w ERP są priorytetowe dla firmy?

Co już zostało wcześniej wspomniane, należy zadbać także o spójność. Osiągniesz ten cel, ustalając procedury i standardy zbierania, formatowania i wprowadzania danych do systemu ERP.

Korzyści z integralności danych w systemie ERP

 • Lepsze zarządzanie zapasami
 • Obniżenie kosztów magazynowania
 • Efektywne planowanie harmonogramu produkcji
 • Dostęp do informacji o zachowaniach i potrzebach klientów
 • Wyższy poziom obsługi klienta
 • Satysfakcja klientów i budowanie ich lojalności
 • Maksymalizacja sprzedaży
 • Efektywne raportowanie
 • Bieżący wgląd w aktualny stan firmy
 • Bardziej skuteczne decyzje biznesowe