IT.integro

IT.integro zastrzeżonym znakiem towarowym na terenie UE

IT.integro rozwija usługi wdrożeń systemów ERP także na obszarze UE, dlatego podjęliśmy środki aby chronić nasz wizerunek na wspólnym rynku.

Nasz firmowy logotyp został przez IT.integro zastrzeżony na terenie Unii Europejskiej jako Wspólnotowy Znak Towarowy. 30 sierpnia 2013 Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego – Znaki Towarowe i Wzory wydał Świadectwo Rejestracji dla naszego znaku towarowego.

Oznacza to, iż nasz znak graficzny wraz z nazwą pisaną charakterystyczną czcionką nie ma prawa być używany w innych krajach Wspólnoty przez inne podmioty. Od dziś dopisujemy oznaczenie ® do naszej nazwy: IT.integro®.