Trendy w branży ERP w 2020

IT.integro i trendy w branży ERP na przełomie 2019/2020 roku

W 2019 roku obserwowaliśmy umocnienie trendów związanych z rewolucją 4.0, a przede wszystkim globalizacją we wszystkich obszarach życia gospodarczego i społecznego, których technologia jest nieodłącznym elementem.

Technologiczni producenci rozwijają się niezwykle dynamicznie, a tworzone przez nich rozwiązania stają się coraz bardziej dostępne dzięki internetowi. Jednym z przełomów ostatnich lat jest technologia chmury obliczeniowej, rozwijana przez największe firmy technologiczne na świecie. Korzystają z niej zarówno mikroprzedsiębiorstwa, jak i międzynarodowe korporacje.

Nowe możliwości dzięki chmurze obliczeniowej

Technologia chmurowa jest nie tylko szeroko dostępna, ale też rozwiązuje jeden z głównych problemów współczesnych przedsiębiorców – dane. Są one niezwykle ważne dla odpowiedniego zarządzania, a chmura obliczeniowa pozwala na integrację coraz większej liczby źródeł danych, sposobów ich przetwarzania oraz korzystania z nich. Cyfrowy świat z jednej strony upraszcza, dając odpowiedzi na wiele współczesnych problemów, a z drugiej – coraz bardziej komplikuje, dostarczając mnożące się możliwości.

Coraz trudniej jest nam, przedsiębiorstwom branży IT oraz naszym klientom, nadążyć za zmianami technologicznymi, a jednocześnie chętnie z nich korzystamy, ponieważ napędzają nasz rozwój.

Jak wygląda rzeczywistość uczestników rynku IT na przełomie 2019/2020?

Projekty nie kończą się na wdrożeniu zmian, a stają się stale realizowaną usługą wsparcia i rozwoju. Klienci, czyli użytkownicy, są coraz bardziej świadomi, w jaki sposób rozwiązania IT wpływają na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Zdają sobie sprawę z tego, jak system klasy ERP wpływa na budowanie przewagi konkurencyjnej, dzięki czemu poprawia się kultura prowadzenia projektów.

Następuje też wiele zmian po stronie usługodawców IT. Pracują na wielu rynkach jednocześnie – nie ogranicza ich już lokalny rynek. Co więcej, kompetencje informatyków i programistów stają się coraz bardziej specjalistyczne, a koszty pracy rosną. Jest do spowodowane globalizacją i intensyfikującą się wymianą usług. W efekcie zwiększają się koszty projektów.

Jednocześnie technologia jest coraz bardziej dostępna dzięki rozwiązaniom chmurowym. Dzięki nim przedsiębiorstwa minimalizują lub całkowicie redukują koszty inwestycji, utrzymania oraz rozwoju wewnętrznej infrastruktury IT. Zespoły IT zmieniają zakres obowiązków. Technologia chmurowa znacznie redukuje także bariery wejścia – dzięki elastycznym modelom licencyjnym, a także skracają czas na dostosowanie rozwiązań do przedsiębiorstwa – zwłaszcza w zakresie infrastruktury IT.

IT.integro się rozwija

Z punktu widzenia naszej firmy rok 2019 był rokiem wielkich zmian i nowości. Rebranding naszego bazowego produktu z Microsoft Dynamics NAV na Microsoft Dynamics 365 Business Central oraz rewolucja technologiczna, zmusiła nas do konfrontacji z nowymi wyzwaniami zarówno produktowymi, jak i rynkowymi.

Na początku roku 2019 wprowadziliśmy na polski rynek wersję systemu Dynamics 365 Business Central on-cloud (SaaS). Aby uzyskać odpowiedź ze strony klientów na rynku, zorganizowaliśmy w polskich miastach prawie 20 otwartych konferencji dla ponad 500 przedsiębiorstw z różnych branż. Nasi eksperci zaprezentowali nowe modele rozwiązań IT oraz koncepcję One Microsoft, w której system ERP Dynamics 365 Business Central jest częścią cyfrowego ekosystemu rozwiązań dla biznesu – dostępnego w modelu chmurowym, hybrydowym lub tradycyjnym.

Z wdzięcznością przyjęliśmy entuzjastyczne reakcje na naszą ofertę – zarówno wśród potencjalnych, nowych, jak i obecnych klientów.

Rok 2019 zakończyliśmy dużym wzrostem sprzedaży. Wchodzimy w rok 2020 z ambitnymi planami i pozytywnymi prognozami, szczególnie co do umocnienia tendencji wzrostu rozwiązań chmurowych.

Piotr Śledź
Prezes Zarządu IT.integro