microsoft dynamics nav

IT.integro – dostawca modułów branżowych dla Microsoft Dynamics NAV

Niemal wszystkie z 200 dotychczas zrealizowanych wdrożeń Microsoft Dynamics NAV (dawniej Navision) obejmowały modyfikacje systemu, celem dostosowania go do indywidualnych potrzeb klienta i branży.

W przypadku części projektów przygotowywaliśmy również autorskie moduły z bardzo rozbudowaną funkcjonalnością branżową rozszerzającą standardową wersję systemu ERP Microsoft Dynamics NAV.

Przykładami są obszerne moduły do obsługi takich procesów jak:

Oprócz tego IT.integro jest dostawcą certyfikowanych przez Microsoft modułów rozszerzających standardową funkcjonalność Microsoft Dynamics NAV wykorzystywanych w różnych branżach:

  • moduł Kadry i Płace – wykorzystywany przez ok. 200 firm w Polsce
  • moduł Electronic Banking (wcześniej Bankowość Elektroniczna) – do automatycznych przelewów – wykorzystywany przez 160 firm moduł Polska Funkcjonalność – szereg funkcji dostosowujących system Microsoft Dynamics NAV do wymagań polskich przedsiębiorstw
  • moduł Master Data Management System – do zarządzania danymi podstawowymi w firmach międzynarodowych
  • moduł Bonus – usprawniający zarządzanie polityką rabatową