system erp

Integracja platformy B2B z Microsoft Dynamics NAV w spółce Markslöjd w ramach projektu unijnego Innowacyjna Gospodarka

IT.integro zakończyło projekt wdrożenia i integracji systemu Microsoft Dynamics NAV 2013 w spółce Markslojd Sp. z o.o. Projekt realizowany był w ramach programu Innowacyjna Gospodarka umożliwiającego dofinansowanie inwestycji Markslojd ze środków Unii Europejskiej. Udział IT.integro w projekcie obejmował nie tylko prace wdrożeniowe i integrację Microsoft Dynamics NAV 2013 z platformą B2B oraz innymi wykorzystywanymi rozwiązaniami, ale również usługi doradcze w zakresie dofinasowania unijnego oraz modernizacji infrastruktury informatycznej.

Markslöjd Sp. z o.o., jako polski oddział szwedzkiej firmy Markslöjd Lighting działającej w branży oświetleniowej, jest centrum logistyczno-dystrybucyjnym na Europę Środkową i Wschodnią. Firma współpracuje z odbiorcami takimi jak Castorama, Leroy Merlin, Black Red White, OBI, Praktiker, Agata Meble, Merkury Market, Bricomarche. Kluczowym elementem współpracy pomiędzy spółką Markslojd i jej partnerami handlowymi jest wymiana dokumentów. Dzięki wdrożeniu wspólnego standardu wymiany dokumentów (EDI) udało się usprawnić przepływ informacji oraz zautomatyzować proces przetwarzania faktur sprzedaży generowanych na podstawie danych wprowadzanych w rożnych systemach partnerów handlowych.

Wdrożenie standardu EDI (elektronicznej wymiany dokumentów) przyczyniło się także do redukcji kosztów, eliminacji błędów podczas wprowadzania danych, a w efekcie – do skrócenia cyklów zamówienie-dostawa i fakturowanie-zapłata. Standaryzacja struktury dokumentów usprawniła także procesraportowaniana potrzeby centrali oraz polskiego oddziału. Na podstawie elektronicznych dokumentów generowane są raporty w module BI Microsoft Dynamics NAV

Jacek Kałużny, odpowiedzialny za projekt wdrożenia w fimie Markslojd podkreśla, że „wybór Microsoft NAV nie tylko mieścił się w ramach budżetu projektu unijnego, ale przede wszystkim gwarantował implementację potrzebnych rozwiązań.” Istotną częścią projektu były bowiem prace związane z integracją platformy B2B oraz dodatkowych rozwiązań wspomagających zarzadzanie magazynem oraz analizy biznesowe.

Markslöjd Sp. z. o podkreśla także znaczenie doświadczenia IT.integro w zakresie projektów międzynarodowych, a w szczególności prowadzonych w krajach nordyckich. IT.integro zadbało o płynną komunikację z centralą firmy w Szwecji. Wiedza oraz odpowiednie zasoby kadrowe umożliwiły IT.integro sprawne i efektywne wdrożenie. W ramach zaplanowanego budżetu wdrożono wszystkie wymagane funkcjonalności.