JPK

Import usług na zasadach ogólnych a plik JPK_VAT

Drugiego marca 2018 roku, na stronie internetowej Ministerstwa Finansów opublikowano komunikat dotyczący prawidłowego umieszczenia danych w pliku JPK_VAT przy imporcie usług na zasadach ogólnych.

Sposób wykazywania importu na zasadach ogólnych w JPK_VAT

Ministerstwo Finansów informuje, że w związku ze zmianą zasad ujmowania w JPK_VAT transakcji importu, w której podstawą obliczenia podatku VAT jest dokument celny, w JPK_VAT należy wykazywać numer dokumentu celnego oraz dane kontrahenta z kraju trzeciego, a nie agencję celną. Wskazane zasady należy stosować w JPK_VAT, począwszy od rozliczenia za marzec 2018 r. Podatnicy, którzy w złożonych do tej pory JPK_VAT wykazali agencję celną jako kontrahenta, nie muszą korygować przesłanych plików JPK_VAT.

Wprowadzania dokumentów SAD oraz ich księgowanie w systemie Dynamics NAV

Wprowadzenie dokumentów SAD do systemu Dynamics NAV:

  • jako Zakupu od Dostawcy – Urząd Celny,
  • jako Odbiorcy płatności – Urząd Celny,

powoduje wstawienie do ewidencji VAT danych z kartoteki Urzędu Celnego (takich jak NIP, nazwa, adres).

Wskazówki dotyczące księgowania powyższych transakcji w Microsoft Dynamics NAV zgodnie ze zmianą Ministerstwa Finansów

Microsoft Dynamics NAV 2013 PL – NAV 2017 PL

Jednym ze sposobów na podanie danych kontrahenta jest wprowadzenie dokumentu zakupu od Dostawcy pierwotnego (rzeczywistego), następnie wybranie Urzędu Celno-Skarbowego jako Odbiorcy płatności oraz zaznaczenie Zaliczka pracownicza. W konsekwencji następuje zmiana danych zapisywanych w rejestrze VAT – z danych Płatnika na dane Dostawcy.

Drugim sposobem jest wprowadzenie dokumentu zakupu od Dostawcy – Urząd Celno-Skarbowy,  następnie wybór w polu NIP, jako Kontrahenta VAT- danych pierwotnego dostawcy i zaznaczenie pola Zaliczka pracownicza. Dane Kontrahenta VAT należy dodać niezależnie od istniejącej kartoteki Dostawcy. Uwaga! Wartość w polu NIP musi być podana.

Microsoft Dynamics NAV 2009 PL – NAV 2009 R2 PL

Dokument SAD można przygotowywać tak jak do tej pory. Przed zaksięgowaniem w karcie/zakładce Fakturowanie należy wpisać Nazwę i adres rzeczywistego dostawcy, a w karcie/zakładce Handel Zagraniczny wpisać NIP rzeczywistego dostawcy. Te dane zostaną zapisane w ewidencji VAT i przekazane do pliku JPK_VAT.

Microsoft Dynamics NAV 3.10, 3.70, 4.0, 5.0 PL

W starszych wersjach NAV, aby przygotować dokument SAD dla dostawcy rzeczywistego, należy utworzyć nową Tow. grupę księgową (np. VAT23SAD). Ta, w kombinacji z Gospodarczą grupą VAT (np. Zagranica), będzie miała ustawiony Typ kalkulacji VAT, jako Pełny VAT.

Pozwoli to na prawidłowe księgowanie VAT i danych do ewidencji VAT. Konieczne jednak będzie przeksięgowanie dokumentem PK  – kwoty zobowiązania z Dostawcy rzeczywistego na Dostawcę Urząd Celny.