Demo systemu ERP

DEMO systemu ERP – dlaczego to kluczowy krok w procesie wyboru systemu ERP?

Wybór systemu ERP to trudne wyzwanie. Wymaga odpowiedniego przygotowania, analizy potrzeb przedsiębiorstwa, wyznaczenia celów strategicznych, kierunku rozwoju firmy oraz researchu rynku systemów ERP i analizy dostępnych rozwiązań. Zakres funkcjonalny oprogramowania jest kluczowy, jednak samo odhaczanie funkcji i obsługiwanych procesów na liście wymagań to niewiele. Ważnym etapem powinno być spotkanie ze specjalistą z firmy wdrożeniowej, demo systemu i poznanie, jak działa system ERP.

Umów się na demo systemu ERP

Jeśli masz już wybranych kilka potencjalnych rozwiązań, skontaktuj się z dostawcami. Dzięki konsultacjom z ekspertem ERP dowiesz się, jakie możliwości zapewnia dane narzędzie, w jakich firmach jest wykorzystywane i się sprawdza, jakie są dostępne modele licencyjne, jak wygląda proces wdrożenia. Pozyskasz informacje, które pozwolą Ci zawęzić grupę potencjalnych systemów. Umów się na demo systemu ERP, który spełnia priorytetowe kwestie, zdefiniowane podczas analizy wewnętrznej.

Porównaj różnych dostawców – firmy wdrażające systemy ERP

Projekt wdrożenia systemu ERP może przeprowadzić firma, która jednocześnie jest producentem rozwiązania, jak i firmą wdrażającą. Ten model często jest spotykany w przypadku rozwiązań dla małych firm. Największe i najbardziej popularne systemy ERP są wdrażane przez firmy partnerskie, specjalizujące się w danym rozwiązaniu lub kilku. IT.integro, Partner Microsoft, wdraża system ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central. Dzięki temu, że koncentruje się na realizacji projektów i obsłudze klienta, ma duże doświadczenie i wiedzę biznesową. Znając potrzeby firm, proponuje sprawdzone metody i dostarcza swoim klientom gotowe rozwiązania.

Systemów, dostawców i możliwości na rynku jest wiele. Warto jednak skontaktować się z różnymi firmami i porównać ich modele współpracy, aby wybrać najbardziej odpowiedni.

Co warto ustalić przed demo systemu ERP?

Spotkanie demonstracyjne może być ogólne, ze standardowym ogólnym zakresem informacji. Warto jednak wcześniej dostarczyć specjaliście ds. systemów ERP informacje o wymaganiach Twojej firmy. Dzięki temu podczas demo zwróci uwagę na kluczowe dla Ciebie kwestie, zaprezentuje istotne funkcjonalności, a samo spotkanie będzie bardziej efektywne.

Co warto przekazać przed demo ERP?

  • Informacje o firmie, m.in. branża, wielkość, zasięg, lokalizacja,
  • Liczba pracowników, ich język
  • Kluczowe obszary działalności, np. produkcja, sprzedaż
  • Model hostowania – na własnych serwerach czy w chmurze
  • Dostępny budżet – o ile jest możliwe już jego określenie
  • Cele biznesowe, np. podniesienie efektywności

Przygotuj się na spotkanie demonstracyjne

Zaproś na spotkanie te osoby w firmie, które brały udział w analizie i określaniu wymagań. Podczas demo zadawajcie przygotowane wcześniej pytania. Powinna w spotkaniu brać udział osoba znająca się na technicznych aspektach. Jednocześnie to biznesowa strona produktu jest najważniejsza.

Czy ten system ERP umożliwi osiągnięcie strategicznych celów biznesowych?

To podstawowe pytanie, które należy sobie zadać w procesie wyboru systemu ERP. Procesy powinny być obsłużone przez system. Podczas demo to właśnie zweryfikujesz. Jeśli konieczne będą pewne modyfikacje, zapytaj, czy będzie możliwe ich wdrożenie. Potrzebujesz elastycznego systemu, który można konfigurować, modyfikować i rozszerzać, aby dostosowywał się do biznesu, a nie dyktował zmiany w decyzjach biznesowych będąc technicznym hamulcem rozwoju.

Porównaj systemy ERP

Po każdym ze spotkań demonstracyjnych spisuj wnioski w taki sposób, który pozwoli Ci porównać wszystkie poznane rozwiązania. Najprawdopodobniej nie znajdziesz idealnego systemu, dlatego na podstawie listy priorytetów i informacji z konsultacji oraz demo eliminuj kolejne opcje. Możesz wprowadzić system punktowania, aby łatwiej wyeliminować najmniej odpowiednie rozwiązania. W razie potrzeby umów się na kolejną konsultację z dostawcą, aby rozwiać wszelkie wątpliwości.

Komu powierzysz wdrożenie systemu ERP?

O sukcesie projektu decyduje nie tylko sam produkt, jego możliwości i zakres funkcjonalny. Potrzebujesz firmy wdrożeniowej, która dysponuje kompetentnym zespołem, doświadczonymi specjalistami. Dowiedz się, jak długo istnieje na rynku i jak liczny jest jej zespół. Niezwykle istotne są również referencje. Zapytaj, czy firma wdrażała już system w Twojej branży. Możesz zapoznać się z dostępnymi referencjami, case study lub poprosić o dane klienta, aby skontaktować się i przekonać, czy możesz powierzyć projekt tej właśnie firmie.

Jeśli szukasz systemu ERP i zainteresował Cię Microsoft Dynamics 365 Business Central, skontaktuj się z nami. Możesz wziąć udział w konsultacjach lub indywidualnym demo.