Global Apps

Global Apps, czyli chmurowe aplikacje IT.integro dla firm międzynarodowych

Dostępna jest nowa strona IT.integro www.BCglobalapps.com! Jest w pełni poświęcona chmurowym aplikacjom, które IT.integro tworzy i dostarcza dla firm międzynarodowych. Global Apps to zestaw trzech aplikacji: Master Data Management System, Advanced Intercompany oraz Intercompany Insights. Każda z nich zapewnia funkcjonalności odpowiadające na wyzwania, z którymi muszą mierzyć się organizacje rozproszone. Strona o Global Apps jest w dwóch wersjach językowych – anglojęzycznej i niemieckojęzycznej. Znajdują się na niej informacje oraz materiały o rozwiązaniach, zarówno dla klientów i użytkowników, jak i partnerów Microsoft i IT.integro.

O Global Apps

Wśród klientów IT.integro większość stanowią firmy międzynarodowe i wielooddziałowe, prowadzące działalność nie tylko w różnych krajach, ale i na różnych kontynentach. W ciągu 30 lat przeprowadziliśmy projekty m.in. w Nowej Zelandii, USA, Kanadzie, Brazylii, RPA i prawie wszystkich krajach Europy. Nasi konsultanci ERP na co dzień obsługują klientów zdalnie oraz podróżują do ich siedzib, aby realizować projekty wdrożeniowe oraz wsparcie. W trakcie współpracy z klientami zauważyliśmy powtarzające się problemy, m.in. z brakiem synchronizacji danych pomiędzy oddziałami czy problemami z handlem wewnątrzgrupowym. Były one podstawą dla powstania 3 aplikacji Global Apps:

 • Master Data Management System,
 • Advanced Intercompany,
 • Intercompany Insights.

Master Data Management System

Master Data Management System była pierwszą aplikacją IT.integro skierowaną do grup kapitałowych. Jej zadaniem jest ułatwienie zarządzania danymi podstawowymi w organizacji. Praca na szczeblu kierowniczym wymaga decyzyjności i dostępu do wielu informacji, które często są niedostępne lub niemożliwe do porównania ze względu na różne metodyki gromadzenia danych w oddziałach.

Poprzez tworzenie zestawów danych i wiele wariantów ich replikacji do innych baz systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central, Master Data Management System umożliwia:

 • synchronizację danych pomiędzy oddziałami oraz oddzielnymi bazami danych,
 • uwspólnienie bazy kontaktów,
 • wprowadzenie standaryzacji w obrębie danych podstawowych, np. numeracji zapasów,
 • usprawnienie elektronicznej wymiany dokumentów,
 • zwiększenie efektywności komunikacji oraz zarządzania,
 • wydajne zarządzanie zapasami,
 • polepszenie jakości obsługi klienta.

Advanced Intercompany

Aplikacja Advanced Intercompany jest rozwiązaniem komplementarnym z Master Data Management System i pokrywa funkcjonalnie zapotrzebowanie na obsługę procesów w obszarze obrotów wewnątrzgrupowych. Dzięki oprogramowaniu grupy kapitałowe, korzystające z systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central, mogą sprawnie przesyłać i rozliczać dokumenty sprzedażowe i zakupowe. Funkcjonalność uzgadniania towarów w drodze umożliwia generowanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych, a możliwość uzgadniania dokumentów w tzw. buforze pozwala na redukcję błędów i skrócenie czasu negocjacji. Główną zaletą aplikacji Advanced Intercompany jest znaczna automatyzacja transakcji zakupu i sprzedaży.

Intercompany Insights

Ostatnia z serii Global Apps aplikacja, Intercompany Insights, jest uzupełnieniem dla poprzednich dwóch. Zapewnia możliwość obsługi magazynów oraz zapasów w różnych jednostkach grupy kapitałowej. Dzięki aplikacji użytkownicy systemu Business Central, pracując w różnych miejscach oraz bazach danych, mają możliwość monitorowania stanów zapasów w czasie rzeczywistym, co pozwala na:

 • zwiększenie kontroli nad magazynami,
 • skrócenie czasu obsługi klienta i dostarczanie aktualnych informacji na temat dostępności danych zapasów,
 • zwiększenie efektywności uzupełniania zapasów,
 • polepszenie wydajności w obszarze logistyki i magazynowania.

Global Apps na AppSource

Aplikacje Global Apps są rozwiązaniami chmurowymi, dostępnymi w modelu SaaS. Zarówno te, jak i inne aplikacje biznesowe IT.integro, są dostępne na platformie handlowej Microsoft AppSource. Jest tam dostępnych kilka tysięcy chmurowych aplikacji i rozwiązań dostarczanych przez partnerów Microsoft z całego świata.

Sprawdź aplikacje IT.integro na Microsoft AppSource!

Materiały o Global Apps na nowej stronie

Strona internetowa www.BCglobalapps.com powstała dla klientów oraz partnerów IT.integro, aby mogli łatwo pozyskiwać informacje na temat aplikacji Global Apps oraz pozyskiwać materiały im poświęcone. Na stronie znajdą: