aktualności Dynamics 365 Business Central

Aktualności Dynamics 365 Business Central. Przyszłość leży w chmurze

System ERP znany obecnie jako Dynamics 365 Business Central ma już swoją 30-letnią historię. Przez tak długi okres użytkownicy mieli do czynienia z bardzo wieloma wersjami rozwiązania, dla których albo już wygasło, albo wkrótce wygaśnie wsparcie Microsoft’u. Zgodnie z ideą Microsoft, z roku na rok rośnie również znaczenie chmury obliczeniowej, a użytkownicy powinni przemyśleć, czy system w modelu on-cloud nie jest czymś, na co powinni w niedługim czasie postawić. Choćby po to, by nie przegapić szybkich aktualizacji oprogramowania, których brak może przyczynić się do dynamicznego wzrostu długu technologicznego w organizacji.

Nowy cykl życia produktu

W październiku tego roku premierę miała 19 wersja systemu i jednocześnie już 8 wersja Dynamics 365 Business Central na przestrzeni zaledwie 3,5 roku. Obecnie nowe wydania ukazują się co 6 miesięcy (w kwietniu i październiku), natomiast co miesiąc wprowadzane są pomniejsze aktualizacje w obszarze aplikacji oraz platformy.
Cykl życia produktu uległ zdecydowanej zmianie i wynosi teraz 18 miesięcy, a nie jak to było wcześniej – 5 lat. Firmy korzystające ze starszych wydań oprogramowania narażone są na coraz większy dług technologiczny. Cykliczne aktualizacje aplikacji powinny być zatem wpisane w strategię działań rozwojowych i serwisowych organizacji.

Aktualności Dynamics 365 Business Central

Jakie aktualności Dynamics 365 Business Central nas czekają?

Microsoft regularnie zapowiada kolejne kierunki rozwoju dla swoich aplikacji. Jak można przekonać się, śledząc półroczne zestawy aktualności Dynamics 365 Business Central, kierunki te są w bardzo dużym stopniu niezmienne. Microsoft sumiennie inwestuje w optymalizację pewnych obszarów, które uznaje za najbardziej wartościowe dla użytkowników. Zmiany można sprowadzić do trzech filarów, czyli:

 • większej wydajności obsługi i łatwiejszej konfiguracji systemu;
 • pogłębiania integracji z zewnętrznymi usługami oraz aplikacjami;
 • wzmocnienia wykorzystania sztucznej inteligencji w celu optymalizacji procesów oraz prognozowania zdarzeń.

 

Aktualności Dynamics 365 Business Central

Jak zapowiada technologiczny gigant, między październikową aktualizacją a kolejnym release wave (kwiecień 2022), rozwój systemu ma obejmować m.in. zwiększenie współpracy z Power Platform oraz Microsoft Teams. Poprawie mają ulec również narzędzia dla deweloperów, administracja systemu, raportowanie oraz obszar Finansów i Logistyki. System stanie się także dostępny w kolejnych lokalizacjach na świecie.

Dostępność systemu ERP on-premises i on-cloud (online)

Mówiąc o świecie aktualności Dynamics 365 Business Central nie sposób pominąć metody dostarczania systemu. Jest on oczywiście dostępny w wariancie on-premises oraz online w ramach Microsoft Azure. Warto wiedzieć, że różnic między tymi wariantami nie należy szukać w funkcjonalnościach – pokrywają się one dla obu modeli niemal w 100 procentach. Duże różnice występują natomiast na poziomie odpowiedzialności za elementy konieczne do działania oprogramowania, czyli: warstwy infrastrukturalnej, warstwy operacyjnej oraz warstwy aplikacji. Instalacja chmurowa w wariancie SaaS znajduje się na priorytetowym miejscu, jeżeli chodzi o strategię rozwoju systemu ERP od Microsoft. Z wielu względów jest to także naturalnie wygodna opcja dla samych użytkowników, bowiem obowiązek zarządzania wszystkimi wymienionymi warstwami spoczywa w tym wypadku na dostawcy chmury.

Aktualności Dynamics 365 Business Central

Wśród innych ważnych różnic należy wspomnieć również o aktualizacjach – w wariancie on-line (chmurowym) odbywają się one w sposób automatyczny, nie wymagając zaangażowania ze strony klienta. Kolejnym elementem jest moc obliczeniowa. W wariancie on-cloud jest ona skalowana automatycznie przez Microsoft, zaś system on-premises uzależnia ją od posiadanej konfiguracji sprzętowej. W wersji chmurowej użytkownicy nie posiadają natomiast bezpośredniej możliwości modyfikacji aplikacji bazowej (Base App), inaczej niż w instalacji on-premises. Warto jedynak pamiętać przy tym, że system można rozwijać bez ingerencji w kod źródłowy aplikacji i taka praktyka jest przez nas zalecana z perspektywy dostawcy. Rzutuje to później m.in. na większą płynność aktualizacji.

Licencjonowanie

System w chmurze różni się od systemu w instalacji lokalnej również pod kątem dostępnych licencji.

On-premises (dostępna w ramach licencji bezterminowej lub licencji subskrypcyjnej)

Licencja bezterminowa:

 • zakup na zasadzie użytkowania wieczystego
 • roczny abonament (16% wartości licencji)
 • zarządzana przez klienta

 

Licencja subskrypcyjna:

 • opłata miesięczna
 • abonament wliczony w cenę licencji
 • zarządzana przez partnera

 

On-cloud

Subskrypcja:

 • opłata miesięczna, roczna lub trzyletnia
 • abonament wliczony w cenę licencji
 • infrastruktura w cenie licencji

Dynamics 365 Business Central online w liczbach

System ERP w wersji chmurowej miał swoją premierę już w kwietniu 2018 roku. Patrząc na kilka kluczowych statystyk łatwo zauważyć dość szybki rozwój rozwiązania i stopniowe urzeczywistnianie się głoszonego przez Microsoft hasła – „Przyszłość leży w chmurze”. W ciągu ostatnich dwóch lat liczba klientów oprogramowania on-line wzrosła z 2 000 do 20 000. Jeżeli chodzi o partnerów wdrażających, ich ilość zwiększyła się ponad dwukrotnie – z 1400 w 2019 roku do 3300 w 2021 roku. Natomiast certyfikowanych rozwiązań chmurowych zintegrowanych z systemem znajdziemy w tej chwili na platformie AppSource już ponad 1900.

Po wersję on-cloud sięgają obecnie coraz więksi klienci. System w wariancie online nie wiąże się już bowiem z ograniczeniami co do liczby użytkowników, środowisk, ani też pojemności bazy danych.