Trendy technologiczne systemu ERP

4 trendy technologiczne, które poprawią kondycję Twojej firmy

Cyfrową transformację możemy ująć z powodzeniem jako dominujący trend, który oddziałuje na branże światowego i rodzimego rynku. Jest to jednak pojęcie na tyle szerokie, że mówiąc o cyfryzacji, warto przyjrzeć się bliżej „pomniejszym” technologiom zamkniętym w obrębie tego procesu oraz ich właściwościom, dzięki którym współczesne przedsiębiorstwa są w stanie lepiej zawalczyć o swoją konkurencyjność. Najistotniejsze trendy technologiczne, siłą rzeczy, implementowane są przez rynek oprogramowań dla biznesu, stwarzając dla przedsiębiorców sprzyjające warunki do poprawiania jakości ich działań wewnętrznych oraz relacji z klientami.

Zgodnie z ubiegłorocznym badaniem IDC Poland, gotowość polskich firm do inwestowania w digitalizację rodzi się przede wszystkim w oparciu o dwa czynniki: zmieniające się oczekiwania klientów (77% odpowiedzi) oraz właśnie dostępność nowych technologii (65% odpowiedzi). Jakie z nich, warte szczególnej uwagi, dominują obecnie na rynku ERP?

Sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja (ang. Artifical Intelligence, AI) to algorytmy, które pozwalają komputerom działać w sposób tożsamy z ludzką logiką i sposobem rozumowania, coraz częściej wykorzystywane w systemach ERP. Wzrastająca popularność tej technologii wynika z szerokiego wachlarza możliwości, jakie oferuje. Dzięki zastosowaniu AI przedsiębiorstwa są w stanie przetwarzać informacje na znacznie bardziej wydajnym poziomie, analizować je z pominięciem wielu ręcznych działań i wyciągać wnioski w dużo szybszym czasie. Zaawansowane algorytmy pozwalają na wprowadzenie szerokiej automatyki w procesach wewnętrznych firmy, co – jak wiadomo – wiąże się z redukcją kosztów pracy oraz większą wydajnością w zarządzaniu.

Dzięki zastosowaniu stale ulepszanych osiągnięć sztucznej inteligencji, przedsiębiorstwo jest w stanie lepiej dopasowywać się do potrzeb konsumenckich, personalizując produkty oraz usługi. Przetwarzanie odpowiednich danych jest także punktem wyjścia dla szybkiego reagowania oraz podejmowania działań zapobiegawczych. Technologiczne zaawansowanie AI nie jest zrównane jeszcze z ludzką umiejętnością postrzegania, jednak gwarantuje już dostęp do wysokiej jakości informacji, które przefiltrowane umożliwiają kadrze zarządzającej podejmowanie natychmiastowych decyzji. W wielu sytuacjach natomiast to już sama sztuczna inteligencja pozwoli uniknąć niepotrzebnych problemów, takich jak awarie czy przestoje produkcyjne.

Zgodnie z przewidywaniami IDC z 2019 roku, udział AI w światowych rynkach biznesowych będzie wzrastał, do 2022 roku sięgając kwoty bliskiej nawet 79,2 mld USD. Wykorzystanie sztucznej inteligencji, aby było w pełni efektywne, powinno opierać się jednak na dopracowanej strategii z konkretnie sprecyzowanymi celami wdrożenia technologii.

Uczenie maszynowe, czyli część AI

Uczenie maszynowe możemy określić, jako zawężony obszar sztucznej inteligencji, który pozwala maszynom na zwiększenie wydajności procesów poprzez „naukę” pewnych danych. Zgromadzone przez maszyny informacje pozwalają im na rozpoznawanie schematów, przewidywanie sytuacji i możliwych zachowań konsumenckich oraz rezultatów określonych działań. Jego wykorzystanie w systemie ERP umożliwia tworzenie modeli analitycznych, na podstawie których procesy w przedsiębiorstwie optymalizowane są bez konieczności ciągłego angażowania pracowników.

Potencjał uczenia maszynowego użytkowanego na rynku ERP opiera się m.in. na:

  •  identyfikacji trendów i upodobań klientów na podstawie grupy danych niemożliwych do przetworzenia w sposób ręczny,
  •  automatyzacji procesów wewnętrznych z obszaru konkretnych funkcjonalności oprogramowania,
  •  analityce wspomagającej pracowników w procesach decyzyjnych lub zupełnie wykluczającej ich udział.

Chmura obliczeniowa wiodącym trendem technologicznym

Trendy technologiczne takie jak cloud computing to niewątpliwy fundament cyfrowej transformacji. Zgodnie z przewidywaniami firmy Gartner, jej wartość na światowym rynku do 2022 roku sięgnąć ma ponad 331 mld USD – a jest to tylko jeden z grona eksperckich szacunków, wśród których znajdziemy też prognozy opiewające na znacznie wyższe kwoty. Warto uwzględnić też fakt, że wiele statystyk w tym względzie opracowywanych było jeszcze przed pandemią COVID-19, która diametralnie przyspieszyła proces cyfryzacji na całym świecie, również w sferze biznesowej.

Chmura obliczeniowa znana jest systemom ERP od dość długiego czasu, i o ile jej wykorzystanie na rynkach zagranicznych sięga wysokich pułapów, o tyle w Polsce obszar ten nadal się rozwija, obejmując wg danych Eurostatu ok. 11% rodzimych firm. W statystykach widać jest jednak regularny wzrost, zaś należy mieć także na względzie fakt, że Polska zaczęła czerpać z rozwiązań chmurowych później niż wiele krajów Europy.

Cloud computing to trend, który doskonale odwzorowuje istotę digitalizacji i mobilności. Jego wykorzystywanie w systemie ERP, takim jak Dynamics 365 Business Central, otwiera przede wszystkim nowe możliwości przed sektorem MŚP, wśród których odsetek użytkowników ERP jest nadal mniejszy niż w przypadku przedsiębiorstw od 250 pracowników wzwyż. Przede wszystkim, dzięki wykorzystaniu zewnętrznego serwera jako nośnika oprogramowania, znacznie maleją koszty samej implementacji rozwiązania ERP, które służy przedsiębiorstwu w opcji modelu SaaS (jako usługi). Firma oszczędza na braku konieczności inwestowania we własne struktury IT czy ich późniejszym utrzymywaniu.

Technologia chmurowa gwarantuje również zwiększone bezpieczeństwo danych, dzięki obwarowaniu serwera dostawcy szeregiem zabezpieczeń oraz tworzeniem kopii zapasowych. Przechowywanie informacji w chmurze – nie na własnych serwerach – maksymalnie redukuje też ryzyko fizycznych awarii czy uszkodzeń.

Choć na co dzień możemy nie zwracać na to uwagi, to przecież każdego dnia korzystamy z rozwiązań chmurowych. Przyzwyczajenie do mobilności stanowi także cechę oprogramowań ERP on-cloud, które zapewniają dostęp do wszelkich danych przedsiębiorstwa z poziomu dowolnych urządzeń połączonych z internetem. Użytkownicy w swobodny sposób mogą korzystać z wysoce skalowalnych zasobów, których elastyczność pozwala na czerpanie z tak wysokich wskaźników wydajności dla konkretnego procesu (np. produkcji), jak w danym okresie jest to potrzebne. Moc obliczeniowa oraz przestrzeń dyskowa w przypadku zewnętrznego serwera jest także znacznie większa niż w przypadku lokalnych struktur IT, dzięki czemu przedsiębiorstwo może realizować cele w krótszym czasie i obsługiwać większą ilość klientów bez inwestycji w jakąkolwiek rozbudowę sprzętu.

Internet Rzeczy

Jak wyczytać można w raporcie Microsoft dotyczącym kondycji IoT (ang. Internet of Things) w 2019 roku, aż 88% firm korzystających z tej technologii uznaje ją za jeden z kluczowych składników sukcesu swojej organizacji, zaś 94% przebadanych jednostek deklaruje jej wdrożenie do końca przyszłego roku. Zgodnie z tym samym badaniem, wśród najbardziej popularnych motywów zastosowania Internetu Rzeczy znaleźć możemy jego korzyści odnoszące się do takich obszarów, jak:

  •  optymalizacja procesów,
  •  wydajność pracowników,
  •  ochrona i bezpieczeństwo danych,
  •  zarządzanie łańcuchem dostaw,
  •  jakość usług.

Koncepcja Internetu Rzeczy opiera się na gromadzeniu, wymianie i przetwarzaniu danych w obrębie przedmiotów połączonych za sprawą sieci internetowej. To kolejny przykład technologii, która może być nam już dość bliska z przykładów życia codziennego, w którym wykorzystujemy coraz więcej urządzeń „smart”. Rynek ERP również czerpie z IoT, oferując przedsiębiorcom nowe horyzonty rozwoju swojego biznesu.

Dzięki wdrożeniu oprogramowania wspartego nowoczesną technologią, jesteśmy w stanie budować nowe kanały kontaktu z klientem, a także lepiej definiować jego potrzeby na podstawie faktycznego użytkowania produktów. To także nowy wymiar logistyki, oparty na synchronizacji komunikatów z poszczególnych urządzeń i wypracowanym reagowaniu na konkretne zdarzenia. Analiza informacji pochodząca z urządzeń połączonych z siecią stanowi wsparcie dla strategicznych decyzji, zauważania trendów, wykrywania potencjalnych awarii oraz automatyzacji działań. Dzięki swojej charakterystyce IoT znajduje obecnie szczególne zastosowanie w przedsiębiorstwach przemysłowych, synchronizując maszyny produkcyjne i magazyny, realizując tym samym koncepcję Przemysłu 4.0.

Poznaj z bliska inteligentne technologie systemu ERP

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat współczesnych technologii, które zdominowały rynek ERP, zapisz się na wirtualną, bezpłatną konferencję dla przedsiębiorstw Dynamics Business Forum on-line! Będzie to kolejna już edycja cyklu spotkań dla firm, w trakcie której uczestnicy podczas 9 prelekcji przekonają się o znaczeniu rozwiązań zastosowanych w modułach Dynamics 365 Business Central, takich jak: Internet Rzeczy, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, OCR, Business Intelligence, chmura obliczeniowa.

Do darmowej rejestracji na stronie https://www.dynamicsbusinessforum.pl/ zachęcamy przedsiębiorców rozmaitych branż, którzy chcą poznać wiodące trendy technologiczne, jakie wzmocnią pozycję ich firmy w dobie postępującej transformacji cyfrowej.

Zapisz się już dziś na jeden z dwóch terminów wydarzenia – 14.10 lub 27.10 – by nie przegapić wolnego miejsca!